Archidiecezja Łódzka
„Pasja kluczem do świętości” | IX Noc Świętych w Archikatedrze Łódzkiej
00:20 | 01.11.2019 | Wyświetleń: 1359 | Autor: Antoni Zalewski

Już po raz 9 Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej w Wigilię Wszystkich Świętych zorganizował w Archikatedrze Noc Świętych. W tym roku uczestnikom spotkania przyświecało hasło: „PASJA KLUCZEM DO ŚWIĘTOŚCI”.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, do katedry św. Stanisława Kostki przyjechali młodzi ludzie wraz ze swoimi duszpasterzami, aby wspólnie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem wpatrywać się w postacie świętych, którzy są drogowskazami na drodze do świętości. W tym roku młodym zostały przedstawione trzy postacie: Carlo Acutis, Alberto Marvelli i Brat Roger.

Młodzi dostali kartki na których mieli za zadanie wypisać po trzy pasje, a później podkreślić najważniejszą z nich. Karteczki te zostały później przyniesione przed ołtarz wraz z wizerunkiem Brata Rogera, który jak podkreślili prowadzący prowadził młodych do ołtarza. Złożenie tych kartek przed Panem to także prośba o siły, aby Dobry Ojciec pomagał w realizowaniu pasji.

Podczas spotkania księża zgromadzeni w Świątyni wraz z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem i Księdzem Biskupem Ireneuszem Pękalskim modlili się nad młodymi o to, aby Pan Bóg pomógł im odkryć życiowe pasje.

Zgromadzona młodzież wraz z chórem śpiewała pieśni uwielbienia, a z prowadzącym modlitwy – ks. Pawłem Boguszem, duszpasterzem młodzieży Archidiecezji Łódzkiej, modliła się przez wstawiennictwo świętych o Boże dary dla siebie.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem Ksiądz Arcybiskup zaprosił wszystkich na dwa wydarzenia. Pierwsze to Sylwester we Wrocławiu w ramach Europejskiego Spotkania Młodych, które organizuje wspólnota z Taize. Drugi zaproszenie dotyczyło wakacyjnego ekumenicznego wyjazdu młodzieży z Archidiecezji Łódzkiej do Taize.

Na zakończenie młodzi uczcili relikwie świętych, których wstawiennictwa przyzywali.

Wychodząc z Katedry, każdy z uczestników spotkania otrzymał materiałową torbę z napisem „PASJA DO ŚWIĘTOŚCI” i z narysowanym kluczem, który łączy PASJĘ I ŚWIĘTOŚĆ. W torbie młodzi mogli także odnaleźć list Metropolity Łódzkiego skierowany właśnie do nich.

Noc świętych, to katolicka alternatywa dla cieszącego się coraz większą popularnością Halloween. Jak podkreślają księża – chodzi o to, by zamiast fascynacji śmiercią, pokazać młodym ludziom piękno świętości.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.