Łodzianie dotarli do tronu Królowej Polski
18:24 | 24.08.2020 | Wyświetleń: 1391 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś po godzinie 15:00 pątnicy z 95. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej dotarli przed Jasnogórski Szczyt, gdzie przywiał ich metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś oraz ksiądz biskup Marek Marczak – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

– Ta pielgrzymka wymagała ogromnej odpowiedzialności, choćby dlatego, że każdy dzień rozpoczynał się od mierzenia temperatury, a i jakąś trudnością dla wielu było także to, że nie można było zabrać ze sobą dzieci. – zauważył metropolita łódzki. – To jest uderzające. Każdy, kto chodzi na pielgrzymki to pamięta, że taki wianek dzieci otacza każdą grupę, a w tym roku nie ma ani dzieci, ani osób starszych, bo takie były wymogi sanitarne. Ale jak nie można robić tego, co jest niemożliwe, to robi się to, co jest możliwe. – podkreślił arcybiskup.

Tegoroczna pielgrzymka odbywała się w reżimie sanitarnym, dlatego też w sumie przez cztery dni w dwóch grupach pielgrzymowało w sumie 600 pielgrzymów. Dziś do sanktuarium jasnogórskiego dotarło 150 pątników, którzy przynieśli do tronu Królowej Polski intencje swoje oraz swoich najbliższych.

– Przyszłam tutaj, aby prosić Maryję za moje dzieci, żeby wybrały drogę dla nich najważniejszą czyli z Bogiem, żeby tą drogą zawsze podążały z radością i wielkim sercem. – tłumaczy Agnieszka Krawczak.

– Jestem bardzo dumny z tego, że udało mi się przyjść w tym roku do Maryi, bo jest nas w tym roku niewielu i były marne szanse na to, by się udało zapisać na pielgrzymkę, tak więc strasznie się cieszę. – mówi Patryk Górecki.

Ze swoimi intencjami pielgrzymował w tym roku do Maryi także łódzki pasterz, który uchylając rąbka tajemnicy powiedział, że w sposób szczególny modlił się za trwający w Archidiecezji Łódzkiej synod duszpasterski, powierzał zbliżający się jubileusz 100-lecia powstania diecezji, ale także – jako administrator Diecezji Kaliskiej zawierzył Matce Bożej wszystkie sprawy Kościoła Kaliskiego.

W grupie pierwszej pielgrzymowały także dwie pary nowożeńców – pątników, którzy w minionym roku wstąpili w związek małżeński, – Dziś wraz z mężem dziękujemy Maryi za nasz sakrament małżeństwa i prosimy o to, by wszystko było dobrze oraz prosimy o dar macierzyństwa w najbliższym czasie. – tłumaczy Joanna Potakowska.

– To było takie nasze marzenie odkąd zaczęliśmy chodzić na pielgrzymki, że gdy kiedyś wstąpimy w związek małżeński, to przyjdziemy podziękować za to Maryi. – tłumaczy Łukasz Madej.

Dziś łódzcy pielgrzymi wezmą jeszcze udział w przedostatnim dniu nowenny przed uroczystością Matki Boskiej Jasnogórskiej, której przewodniczyć będzie arcybiskup Grzegorz Ryś metropolita łódzki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.