Zmarli ordynariusze archidiecezji łódzkiej:

bp Wincenty Tymieniecki (1871-1934)

bp Włodzimierz Jasiński (1873-1965)

bp Michał Klepacz (1893-1967)

bp Józef Rozwadowski (1909-1996)

Zmarli biskupi pomocniczy archidiecezji łódzkiej:

bp Kazimierz Tomczak ( 1883-1967)

bp Jan Fondaliński (1900-1971)

bp Jan Kulik (1918-1995)

bp Bohdan Bejze (1929-2005)

bp Adam Lepa (1939 - 2022)


ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA
Podstawowe dane statystyczne

Dekanaty                                                                                27
Parafie                                                                                 219
Kapłani inkardynowani do archidiecezji łódzkiej                  570
Męskie Instytuty Życia Konsekrowanego                              16
Żeńskie Instytuty Życia Konsekrowanego                              32
Świeckie Instytuty Życia Konsekrowanego                              5
Obszar archidiecezji                                                     5200 km2
Ludność      1 430 000

1332
6 IX
Dokument księcia łęczyckiego i dobrzyńskiego, w którym po raz pierwszy pojawia się nazwa Łódź.
1364-1366
Budowa pierwszego kościoła w Łodzi.
1423
29 III
Król Władysław Jagiełło nadał Łodzi prawa miejskie.
1424
Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Łodzi.
1765
9 V
Nuncjusz E. Visconti ogłosił bullę papieża Klemensa XIII Quod cum pro parte, na której mocy parafie znajdujące się w tzw. kluczu wolborskim (m.in. parafia łódzka) wyłączone zostały z archidiecezji gnieźnieńskiej i włączone do diecezji włocławskiej.
1765-1768
Budowa w Łodzi nowego drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.
1818
30 VI
Papież Pius VII mocą bulli Ex imposita nobis dokonał reorganizacji Kościoła w Królestwie Kongresowym. Łódź znalazła się w granicach archidiecezji warszawskiej.
1820
18 IX
Nadanie Łodzi praw osady fabrycznej.
1823
Początek przemysłowego rozwoju miasta. Napływ rzemieślników do Łodzi.
1860
1 VII
Rozpoczęcie budowy drugiego kościoła w Łodzi, przy zbiegu ulic Dzikiej i Przejazd (dziś ul. Sienkiewicza i Tuwima). Kościół początkowo pod wezwaniem św. Jakuba, zmieniono później na wezwanie Podwyższenia Świętego Krzyża.
23 III
Poświęcenie kamienia węgielnego i fundamentów kościoła św. Jakuba przez biskupa Henryka Platera.
1885
25 I
Erygowanie drugiej parafii w Łodzi przy nowo wybudowanym kościele Podwyższenia Świętego Krzyża.
1888
Przeniesienie drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP na teren zamkniętego cmentarza. Otrzymał wezwanie św. Józefa (obecnie ul. Ogrodowa 22). Początek budowy na pl. Kościelnym nowego murowanego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.
1890
Konkurs architektoniczny na budowę monumentalnej świątyni pw. św. Stanisława Kostki, późniejszej katedry.
1897
5 VI
Ukończenie budowy i konsekracja neogotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.
1901
16 VI
Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół pw. św. Stanisława Kostki przez arcybiskupa Wincentego Chościak Popiela.
1909
29 XII
Erekcja trzech nowych parafii w Łodzi - św. Stanisława Kostki, św. Anny, św. Józefa.
1911
11 IV
Arcybiskup warszawski Wincenty Chościak Popiel erygował parafię św. Kazimierza w Łodzi.
1912
22 XII
Oddanie do użytku wiernych kościoła pw. św. Stanisława Kostki.
1915
7 VI
Erekcja dwóch parafii - pw. Przemienienia Pańskiego na Chojnach i Najświętszego Serca Jezusowego na Julianowie przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, ordynariusza diecezji włocławskiej i tymczasowego administratora zachodniej części archidiecezji warszawskiej.
1920
10 XII
Papież Benedykt XV bullą Christi Domini powołuje do życia diecezję łódzką. Nowa diecezja liczyła 5 dekanatów, 67 parafii, 126 kapłanów i ok. 500 tys. wiernych.
1921
11 IV
Nominacja ks. Wincentego Tymienieckiego na pierwszego ordynariusza diecezji łódzkiej.
29 VI
Konsekracja i ingres pierwszego biskupa - ks. Wincentego Tymienieckiego.
9 VII
Rozpoczęcie działalności Kurii Biskupiej.
1 VII
Utworzenie Seminarium Duchownego.
1922
15 X
Konsekracja kościoła katedralnego pw. św. Stanisława Kostki. Dokonał jej ordynariusz diecezji biskup Wincenty Tymieniecki przy współudziale arcybiskupa warszawskiego kardynała Aleksandra Kakowskiego i biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.
1924
Oddanie do użytku budynku Kurii przy ul. I. Skorupki 1 w Łodzi.
1925
28 X
Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas wprowadza nową organizację administracyjną Kościoła w Polsce. Diecezja łódzka w nowych granicach liczy 105 parafii, 192 kapłanów, blisko 900 tys. wiernych.
1927
25 II
Papież Pius XI nominował pierwszego sufragana łódzkiego - ks. Kazimierza Tomczaka.
3 IV
Konsekracja biskupa Kazimierza Tomczaka przez kard. Aleksandra Kakowskiego w archikatedrze warszawskiej.
1928
29 VI-1 VII
Kongres Eucharystyczny w Łodzi.
1930
8 VI
Kongres Eucharystyczny w Łęczycy.
5 X
Konsekracja biskupa Włodzimierza Jasińskiego, rektora Seminarium Duchownego w Łodzi, przez kardynała Aleksandra Kakowskiego w katedrze łódzkiej. Biskup Włodzimierz Jasiński został ordynariuszem diecezji sandomierskiej.
1931
13-14 VI
Kongres Eucharystyczny w Piotrkowie Trybunalskim.
1933
1 VIII
Kongres Eucharystyczny w Łasku.
1934
10 VIII
Śmierć biskupa Wincentego Tymienieckiego, pierwszego ordynariusza diecezji łódzkiej. Podczas swoich rządów erygował on 21 parafii w diecezji.
30 IX
Nominacja biskupa Włodzimierza Jasińskiego na ordynariusza diecezji łódzkiej.
1935
27 I
Ingres biskupa Włodzimierza Jasińskiego do katedry łódzkiej.
1939
1 IX
Wybuch II wojny światowej.
2 IX
Powstał Komitet Niesienia Pomocy Żołnierzom i ich Rodzinom pod patronatem biskupa Włodzimierza Jasińskiego.
6 IX
W Łodzi powstał Komitet Obywatelski. Na jego czele stanął biskup Kazimierz Tomczak. Do zadań Komitetu należało utrzymywanie w mieście ładu i porządku po opuszczeniu miasta przez władze polskie, a także reprezentowanie społeczeństwa miasta wobec władz okupacyjnych.
10 XI
Aresztowanie biskupa Kazimierza Tomczaka i 50 księży, którzy po kilku tygodniach zostali zwolnieni.
25 Xl
Hitlerowcy zajęli budynek Seminarium Duchownego. Seminarium decyzją władz diecezjalnych przeniesiono do Szczawina k. Zgierza.
1940
28 II
Gestapo przerwało działalność Seminarium Duchownego.
6 V
Władze hitlerowskie internowały w Szczawinie biskupów łódzkich - Włodzimierza Jasińskiego i Kazimierza Tomczaka, członków Kapituły Katedralnej oraz pracowników Kurii Biskupiej.
13 VIII
Deportacja biskupów łódzkich i internowanych z nimi księży do klasztoru Ojców Reformatów w Bieczu w Generalnej Guberni.
5 X
Masowe aresztowania księży pracujących na terenach przyłączonych do III Rzeszy. Aresztowano wówczas 158 księży z diecezji łódzkiej. Wywieziono ich do obozu koncentracyjnego w Dachau.
1944
6 XI
Powrót biskupa Włodzimierza Jasińskiego do diecezji, do Piotrkowa Trybunalskiego.
1945
II
Powrót księży biskupów do diecezji (w czasie wojny zginęło 155 kapłanów).
1 IX
Rozpoczęcie roku akademickiego w Seminarium Duchownym.
1946
20 XII
Przyjęcie przez Stolicę Apostolską rezygnacji biskupa Włodzimierza Jasińskiego z urzędu ordynariusza łódzkiego i mianowanie go arcybiskupem tytularnym Dryzypary.
20 XII
Nominacja ks. Michała Klepacza na ordynariusza diecezji łódzkiej.
1947
2 III
Rządy w diecezji obejmuje biskup Michał Klepacz.
13 IV
Konsekracja biskupa Michała Klepacza w kościele farnym w Białymstoku przez Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda.
20 IV
Ingres biskupa Michała Klepacza do katedry łódzkiej.
1948
22-23 VI
I Synod Diecezji Łódzkiej.
1953-1956
Biskup Michał Klepacz przewodniczącym Episkopatu Polski w okresie uwięzienia Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego.
1957
8 IX
Konsekracja biskupa sufragana Jana Fondalińskiego dokonana przez biskupa Michała Klepacza w katedrze łódzkiej.
1958
27 VI
II Synod Diecezji Łódzkiej.
1959
4 X
Konsekracja biskupa pomocniczego Jana Kulika dokonana przez Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego w katedrze łódzkiej.
1962-1965
11 X 1962 - 8 XII 1965
Trwa Sobór Watykański II.
1962
Udział biskupa Michała Klepacza oraz biskupa Jana Fondalińskiego w I Sesji Soboru Watykańskiego II.
1963
1 IX
Konsekracja biskupa pomocniczego Bohdana Bejze dokonana przez Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego w katedrze łódzkiej.
Udział biskupa Michała Klepacza oraz biskupa Jana Kulika w II Sesji Soboru Watykańskiego II.
1964
Udział biskupa Michała Klepacza oraz biskupa Bohdana Bejze w III Sesji Soboru Watykańskiego II.
1965
17 IV
Śmierć w Tuchowie arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego, drugiego ordynariusza diecezji łódzkiej.
Udział biskupa Michła Klepacza w IV Sesji Soboru. Biskupi pomocniczy kolejno po kilka tygodni brali udział w tej sesji.
1966
1 I
Rozpoczęcie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.
1967
27 I
Śmierć biskupa Michała Klepacza - trzeciego ordynariusza diecezji łódzkiej. Erygował on 12 parafii w diecezji łódzkiej.
27 I 1967 - 31 X 1968
Rządy w diecezji wikariusza kapitulnego - biskupa Jana Kulika.
10 VI
Uroczystości milenijne w Łodzi i Tumie k. Łęczycy.
21 X
Śmierć biskupa pomocniczego diecezji łódzkiej Kazimierza Tomczaka.
1968
29 X
Nominacja nowego ordynariusza diecezji łódzkiej - biskupa Józefa Rozwadowskiego.
24 XI
Konsekracja biskupa Józefa Rozwadowskiego na Jasnej Górze przez kardynała Karola Wojtyłę.
1 XII
Ingres nowego ordynariusza biskupa Józefa Rozwadowskiego.
1970
13 XII
Obchody jubileuszu 50-lecia powstania diecezji łódzkiej z udziałem Episkopatu Polski.
1971
11 V
Pożar katedry łódzkiej.
5 VIII
Śmierć biskupa pomocniczego Jana Fondalińskiego.
17 XII
Powołanie przez biskupa Józefa Rozwadowskiego Rady Kapłańskiej Diecezji Łódzkiej.
1980
4 V
Konsekracja biskupa pomocniczego Władysława Ziółka przez biskupa Józefa Rozwadowskiego w katedrze łódzkiej.
1982
31 III
Przywiezienie do Łodzi mozaikowego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z bazyliki św. Piotra w Rzymie (dar papieża Jana Pawła II) i umieszczenie go w kościele MB Zwycięskiej w Łodzi.
1985
27 XI
Powołanie Kolegium Konsultorów.
1986
25 I
Przyjęcie przez Stolicę Apostolską rezygnacji biskupa Józefa Rozwadowskiego z urzędu ordynariusza diecezji. W czasie swoich rządów w diecezji erygował on 26 parafii.
25 I
Nominacja biskupa Władysława Ziółka na ordynariusza diecezji łódzkiej.
22 II
Ingres biskupa Władysława Ziółka do katedry.
24 IX
Biskup Łódzki powołał Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie (obecnie Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie).
1987
13 VI
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi. Łódź była jedną ze stacji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który trwał od 8 do 14 czerwca.
21 IX
Erekcja Instytutu Teologicznego w Łodzi.
1988
2 I
Konsekracja biskupa pomocniczego Adama Lepy dokonana przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w katedrze łódzkiej.
2-12 VI
Drugi Diecezjalny Kongres Eucharystyczny.Powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej. Powołanie do życia Punktu Konsultacyjnego Akademii Teologii Katolickiej.
1989
11 VI
Diecezjalne Święto Eucharystii obchodzone po raz pierwszy. Corocznie odbywa się w drugą niedzielę czerwca.
3 IX
Poświęcenie pomnika ks. Ignacego Skorupki na pl. Katedralnym.
20 X
Konsekracja w bazylice św. Piotra w Rzymie arcybiskupa Janusza Bolonka przez papieża Jana Pawła II.
20 XII
Przyznanie katedrze łódzkiej tytułu bazyliki mniejszej.
1990
2 IV
Powołanie do istnienia Caritas Diecezji Łódzkiej.
1991
14 VI
Beatyfikacja o. Rafała Chylińskiego - świątobliwego kapłana z konwentu franciszkańskiego w Łagiewnikach.
21-22 VI
Obrady 248. Konferencji Episkopatu Polski w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
1992
25 III
Na podstawie bulli Totus Tuus Poloniae Populus papieża Jana Pawła II nastąpił nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce. Łódź została stolicą archidiecezji, podległej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Biskup łódzki Władysław Ziółek został wyniesiony do godności arcybiskupa.
1994
18 IX
Powstanie katolickiej rozgłośni radiowej archidiecezji łódzkiej - Radio "Emaus".
1995
23-7 IV
Jubileuszowa pielgrzymka wiernych archidiecezji łódzkiej do Rzymu w ramach obchodów 75-lecia powstania diecezji.
27 X
Śmierć biskupa pomocniczego Jana Kulika.
10 XII
Zakończenie obchodów jubileuszowych w bazylice archikatedralnej z udziałem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, kardynała Franciszka Macharskiego i nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka.
23 XII
Powstanie Redakcji Katolickich Programów Telewizyjnych przy Łódzkim Ośrodku Telewizji.
1996
25 V
Uroczysta inauguracja III Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Pierwsza sesja plenarna. Synod miał charakter pastoralny, prace nad dokumentami odbywały się w komisjach i zespołach synodalnych.
3 VIII
Śmierć biskupa Józefa Rozwadowskiego - czwartego ordynariusza łódzkiego.
1 IX
Radio Emaus przystąpiło do ogólnopolskiego Porozumienia Programowego Plus.
1997
13 X
Nominacje na urząd Wikariusza Biskupiego otrzymali: ks. dr Aleksander Janeczek i ks. mgr Józef Fijałkowski
1998
17 III
Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
4 IV
Papież Jan Paweł II odznaczył łodzianina, prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, Komandorią Orderu św. Grzegorza Wielkiego.
15 VIII
Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi został ustanowiony Sanktuarium Maryjnym
9 X
Studium Duchowości Chrześcijańskiej zaingurowało działalność.
14 X
Centrum Służby Rodzinie rozpoczęło działalność.
16 X
20. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
14 XI
II sesja plenarna Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Głosowanie nad statutami.
22 XI
III sesja plenarna i uroczyste zamknięcie III Synodu Archidiecezji Łódzkiej w obecności nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka.
30 XI
Powołanie Szkoły Nowej Ewangelizacji Jana Pawła II w Archidiecezji Łódzkiej.
1999
5 V
Ks. dr Andrzej Dąbrowski został mianowany wikariuszem generalnym.
25 XII
Uroczysta inauguracja w bazylice archikatedralnej obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.
2000
8 I
Konsekracja biskupa pomocniczego Ireneusza Pękalskiego dokonana przez arcybiskupa Władysława Ziółkaw bazylice archikatedralnej.
2-4 VI
Łódzkie Kościelno-Narodowego Obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Temat: Mass media i ewangelizacja.
2-4 VI
Łódzkie Kościelno-Narodowego Obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Temat: Mass media i ewangelizacja.
4 VI
Archidiecezjalne Święto Eucharystii z udziałem Episkopatu Polski.
Poświęcenie pomnika papieża Jana Pawła II na placu przed archikatedrą przez Prymasa Polski.
1-10 VI
Udział biskupów, kapłanów i świeckich w Jubileuszowej Narodowej Pielgrzymce Polaków do Rzymu.
10 XII
80. rocznica powstania diecezji. Uroczystości jubileuszowe z udziałem zaproszonych biskupów.
2001
5 I
Zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.
W latach 1986 - 2000 Ks. Abp Władysław Ziółek erygował 56 parafii.
2004
24 II
Ogłoszenie decyzji Stolicy Apostolskiej o utworzeniu metropolii łódzkiej, w skład której wchodzi diecezja łódzka i diecezja łowicka, oraz mianowaniu arcybiskupa Władysława Ziółka metropolitą łódzkim.
25 III
Wejście w życie dekretów o utworzeniu metropolii łódzkiej i mianowaniu arcybiskupa Władysława Ziółka metropolitą łódzkim.
2012
11 VII
Przyjęcie przez Stolicę Apostolską rezygnacji arcybiskupa metropolity Władysława Ziółka z urzędu biskupa diecezjalnego.
11 VI
Nominacja biskupa Marka Jędraszewskiego na arcybiskupa metropolitę łódzkiego.
8 IX
Ingres do bazyliki archikatedralnej łódzkiej  i objęcie kanoniczne urzędu przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę łódzkiego.
2013
11 I
W archikatedrze łódzkiej z inicjatywy i pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego odbyło się inauguracyjne spotkanie „Dialogi w katedrze”. Do 19 listopada 2016 r. odbyło się 39 spotkań tego cyklu.
22 I
Arcybiskup Marek Jędraszewski powołuje Radę Społeczną przy Metropolicie Łódzkim.
25 I
Arcybiskup Marek Jędraszewski w święto Nawrócenia Świętego Pawła ustanawia wielkopostne kościoły stacyjne w Łodzi.
11 II
Papież Benedykt XVI poinformował na konsystorzu o rezygnacji ze swego urzędu, co nastąpiło 28 lutego 2013 r.
13 III
Wybór kardynała Jorge Bergoglio na nowego papieża, który przyjął imię Franciszek.
27–30 VI
Archidiecezjalna pielgrzymka do Rzymu.
29 VI
Arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął w Rzymie paliusz z rąk papieża Franciszka.
14–21 IX
Archidiecezjalna pielgrzymka do Ziemi Świętej z udziałem arcybiskupa metropolity łódzkiego Marka Jędraszewskiego.
17 IX
W Bazylice św. Piotra w Rzymie święcenia biskupie przyjął pochodzący z Łodzi ks. prałat Konrad Krajewski, arcybiskup Benewentu, jałmużnik Jego Świątobliwości.
2014
27 V
Przyjęcie przez Stolicę Apostolską rezygnacji biskupa Adama Lepy z funkcji biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej po osiągnięciu wieku emerytalnego.
2015
28 II
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi ks. dr Marek Marczak otrzymał od papieża Franciszka nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej.
11 IV
Konsekracja biskupia ks. dr. Marka Marczaka w archikatedrze łódzkiej przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
16–19 IV
Kongres Sekcji „Uniwersytet” Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w Łodzi na temat „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”.
7–8 XI
Konferencja naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i 500-lecia obecności wizerunku Matki Bożej Łaskiej. Msza św. jubileuszowa w kolegiacie łaskiej koncelebrowana pod przewodnictwem legata papieskiego kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.
13 XII
Uroczyste otwarcie Bram Miłosierdzia w archikatedrze łódzkiej i wyznaczonych kościołach archidiecezji z okazji Roku Miłosierdzia.
2016
2 III
Zmarł pochodzący z diecezji łódzkiej arcybiskup Janusz Bolonek, emerytowany nuncjusz apostolski. Od 1989 r. do grudnia 2013 r. pełnił kolejno funkcję nuncjusza w Burkina Faso i Nigrze, Rumunii, Urugwaju, Bułgarii i Macedonii.
3 IV
W Piotrkowie Trybunalskim odbyły się Archidiecezjalne Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
15–25 VII
Światowe Dni Młodzieży na terenie Archidiecezji Łódzkiej z udziałem 13 tys. młodzieży z 62 krajów świata.
26–31 VII
31. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem Ojca Świętego Franciszka.
1 X
Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, w 75. rocznicę uwięzienia przez  niemieckich  okupantów kapłanów diecezji:  łódzkiej, częstochowskiej, włocławskiej, archidiecezji  poznańskiej  i wspólnot zakonnych, poświęcenie pomnika przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i nowych tablic pamiątkowych przy budynku dawnego obozu w Konstantynowie Łódzkim.
8 XII
Nominacja arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na metropolitę krakowskiego.
2017
28 I
Rozpoczęcie w archidiecezji łódzkiej okresu sede vacante.  
30 I
Wybór przez Kolegium Konsultorów Archidiecezji Łódzkiej biskupa Marka Marczaka na urząd administratora Archidiecezji Łódzkiej.
14 IX
Nominacja biskupa Grzegorza Rysia na arcybiskupa metropolitę łódzkiego.
15–22 X
Archidiecezjalna pielgrzymka do Fatimy z racji 100. rocznicy objawień Matki Bożej
4 XI
Ingres do bazyliki archikatedralnej łódzkiej  i objęcie kanoniczne urzędu przez arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego.