Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: nikt nie weźmie Twojego grzechu na siebie, tylko Jezus
14:10 | 06.03.2019 | Wyświetleń: 1439 | Autor: Antoni Zalewski

Łaska jest kluczem do przeżywania postu, ale także do przeżywania wiary w ogóle. Wiara jest przede wszystkim doświadczeniem obdarowania. Nie jest pasmem zakazów, nakazów, wyrzeczeń ograniczeń. Ewangelia znaczy dobra nowina. Co Ci daje wiara? Co Ci daje Ewangelia?- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś do maturzystów z Łasku, ostatniego dnia rekolekcji.

„Jezus mówił, że jak chcesz komuś pokazać drogę, to nie wystarczy, abyś nie był ślepy, ale o to, żebyś to o czym mówisz pochodziło z Twojego serca. Przekonasz ludzi tylko do tego, co pokochałeś. Nie przekonasz ludzi do tego co jest dla Ciebie złą nowiną. Nie przekonasz ludzi do wiary, jeśli jest ona dla Ciebie rodzajem sztywnego gorsetu, który Cię ogranicza. Przekonasz do wiary tylko wtedy, kiedy to co ona sobą pokazuje, nosisz w sercu”- zaznaczył Metropolita Łódzki.

Dalej Łódzki Pasterz zwrócił uwagę na słowa z dzisiejszego czytania, że „Bóg uczynił grzechem, tego który nie znał grzechu, abyśmy mogli stać się w nim sprawiedliwością Bożą”. Abp Ryś podkreślił, że „Jezus jest kimś absolutnie wyjątkowym, dlatego, że pozwolił Ojcu uczynić się moim grzechem. Największa wartość w spotkaniu z Jezusem na tym polega, że kiedy jestem grzesznikiem, a jestem, że kiedy popełniam grzechy, a popełniam, to spotkany Jezus mówi Ja to biorę na siebie. Ten Twój grzech jest mój. To się dzieje bez pytania nas o zdanie. To Ojciec sprawia, że Jezus staje się moim grzechem. Ja nawet nie muszę o to prosić. To Ojciec widzi jakim dramatem jest mój grzech i przenosi go tak, że Jezus staje się tym moim grzechem. To jest decyzja Boga, który nie może się pogodzić z tym, że jesteśmy bezradni wobec zła, wobec grzechu.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.