Abp Ryś na Jasnej Górze: nie można się przebrać za chrześcijanina!
12:09 | 25.08.2020 | Wyświetleń: 1640 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Chrześcijaństwa nie da się zagrać, nie da się go sprowadzić do tego, jak wygląda na zewnątrz. Nie można się przebrać za chrześcijanina! To jest to, co pada w ostatnim akapicie dzisiejszej ewangelii – dbacie tylko o to, co widać – o to, żeby kubek albo talerz były czyste zewnątrz. Ile można stracić energii i czasu na to, by coś dobrze wyglądało. To jest właśnie odegrane chrześcijaństwo – jak ubranie na jedną godzinę liturgii – za chwilę zdejmiemy i będziemy sobą. Tak się nie da! – tłumaczył arcybiskup łódzki.

Dziś o godz. 9:00 w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pątnicy z 95. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej uczestniczyli we Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Odwołując się do ewangelii łódzki pasterz apelował – nie wyłączajcie się z słuchania tego fragmentu ewangelii o niewidomych przewodnikach – to dotyczy nas wszystkich! To nie chodzi o to, że ci niewolnicy są ślepi, bo nie mają oczu. Mają, ale są one wpatrzone w to, co jest w odległości nosa. Pomylili sobie cel z środkami. Celem jest: wiara, nadzieja, sprawiedliwość, miłość – to są cele, a oni są wpatrzeni w dziesięcinę. Co znaczy dziesięcina jeśli za nią nie ma wiary? Co to jest dziesięcina jeśli ona nie ma formy jałmużny? Jaki ma to sens? Ślepota polega na tym, że czasem jesteśmy wpatrzeni w takie detaliczne rzeczy, że tracimy właściwą perspektywę i nie widzimy tego, co istotne. Nie widzimy tego, co jest misją, co jest celem. Myślę, że po to mamy synod w naszej diecezji, by raz jeszcze opisać swoją misję, by ją na nowo zobaczyć, bo jeśli ona zginie nam z oczu – to przegramy to, co najbardziej istotne. – podkreślił hierarcha.

– Patrzymy dziś w oczy Maryi i do Niej uczymy się tego, co jest naprawdę ważne. Ona nam pokazuje Jezusa – wskazuje na niego swoją dłonią – i od Niej na nowo uczymy się tego, co istotne. – zakończył.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki zawierzył Bogu przez ręce Matki Bożej Jasnogórskiej wszystkich pielgrzymów i całą Archidiecezję Łódzką przygotowującą się do jubileuszu 100- lecia swojego powstania.

Dziś jeszcze łódzcy pątnicy wezmą udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej – tradycyjnie celebrowanym – na wałach jasnogórskich, a jutro w uroczystościach odpustowych Matki Boskiej Częstochowskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.