Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Jezus objawi całą wielkość tych, którzy potrafili oddawać życie – 79. rocznica Zbrodni Katyńskiej
13:31 | 12.04.2019 | Wyświetleń: 726 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Stajemy przy nich, bo mamy to przekonanie, że byli absolutnymi zwycięzcami w tej godzinie, kiedy do nich strzelano w tył głowy. Oni byli zwycięzcami, nie ich mordercy! Oni byli wielcy! – mówił metropolita Łódzki do uczestników obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

W sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę Mordu Katyńskiego. We Mszy Świętej celebrowanej przez arcybiskupa Grzegorza Rysia, wzięły udział środowiska kombatanckie, przedstawiciele władz miasta i województwa, poczty sztandarowe oraz harcerze.

– Przychodzimy na tę Eucharystię mając w pamięci, w sercu, w głowach nie tylko Zbrodnię Katyńską samą w sobie – choć ona sama w sobie by wystarczyła, by być przerażonym możliwościami jakie zło prezentuje w świecie – ale dobrze wiemy, że pod tym pojęciem Zbrodnia Katyńska, nie kryje się tylko to, że zostali zamordowani, ale że zaraz ich śmierć najpierw była cynicznie zakłamywana, a potem w sposób wprost szatański wykorzystana. –zauważył w homilii metropolita łódzki. – Trudno sobie wyobrazić większy cynizm i większą bezczelność niż ta, że po ujawnieniu Zbrodni Katyńskiej, to Rosja zerwała układ pokojowy z Polską. Każdy, kto się jakoś zapoznaje z tym faktem, musi być przerażony tym cynizmem, jakim się posługuje zło! Morderca czyni zarzut ofierze, i w imię swojego morderstwa zrywa układ o współpracy wzajemnej. Potem ten sam morderca, będzie przez całe lata zrzucał tę winę na kogoś innego! – podkreślił arcybiskup Ryś.

– Wszyscy pomordowani których wspominamy, za których się modlimy, za których sprawujemy tę Eucharystię, już wtedy kiedy ginęli, byli mocniejsi niż ich zabójcy. Już wtedy byli mocniejsi. A dzisiaj są absolutnie mocniejsi, a cała ich moc i całe ich zwycięstwo ukaże się wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie ponownie, i kiedy świat dojdzie do swego celu do swego końca. Wtedy Jezus objawi całą wielkość tych, którzy potrafili oddawać życie i całą małość tych, którzy ją zabierali. – dodał kaznodzieja.

Po zakończeniu liturgii na placu przed sanktuarium odczytano apel poległych i  złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar Zbrodni Katyńskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.