Archidiecezja Łódzka
Chrześcijańskie Spotkanie Młodych – Moszczenica 2019
08:03 | 21.06.2019 | Wyświetleń: 2185 | Autor: ks. Paweł Kłys

Maleo Reggae Rockers i Deus Meus – to zespoły, które zagrały podczas tegorocznych Chrześcijańskich Dni Młodych, które w dniach 19 – 20 czerwca odbyły się w Moszczenicy k. Piotrkowa Trybunalskiego.  To już kolejna edycja tego wydarzenia, którego organizatorami są parafia p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy oraz Urząd Gminy w Moszczenicy.

– Ja jestem na tym spotkaniu już po raz drugi – mówi Katarzyna Krawczyk. – W ubiegłym roku przyszłam tutaj za namową mojej koleżanki, która zapewniała, że będzie bardzo fajnie i tak też było. W tym roku jest coś nowego. Bardzo czekałam na występ Maleo z Regge Rockers i powiem, że nie zawiodłam się. Warto było przyjść. – dodaje.

– Mieszkam od Moszczenicy jakieś 6 km. – tłumaczy Tomasz Zeber. – Kiedy usłyszałem, że w Moszczenicy będzie takie spotkanie, postanowiłem przyjechać i zobaczyć co to jest. Byłem tutaj pierwszego dnia i postanowiłem dziś także przyjechać. – dodaje uczestnik spotkania.

Wraz z młodzieżą, zgromadzoną na Spotkaniu Młodych, podczas wieczoru uwielbienia modlił się także metropolita łódzki, ks. abp Grzegorz Ryś, który podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wygłosił do zgromadzonych konferencję opartą o n fragment biblijny opowiadający o spotkaniu Abrahama z aniołami, a następnie z samym Bogiem.

– Namiot Abrahama, do którego zaprasza trzech nieznajomych wędrowców, to jest pierwsze tabernakulum, do którego zechciał przyjść Bóg. To spotkanie Boga z Abrahamem, jakby wprost przypomina nam wydarzenia z Ewangelii, kiedy Jezus chodzi od domu, do domu. Jezus kochał chodzić do ludzi, do ich domów. Pewnie dlatego – mówią nam Dzieje Apostolskie –  że apostołowie łamali chleb po domach – zbierali się w domach rodzinnych. Ponieważ celebrowano Eucharystię tylko raz w tygodniu, to chrześcijanie zabierali Komunię Świętą do swoich domów i w ciągu tygodnia przyjmowali Komunię świętą w domach, a gdy wybierali się w drogę – to zabierali Ją ze sobą! – mówił łódzki pasterz.

Arcybiskup zwrócił uwagę słuchaczy na to, że to właśnie po to w Boże Ciało wychodzimy na ulice, żeby sobie uświadomić, że Pan Jezus nie jest zachwycony ciągłym przebywaniem w świątyni. Chodzi o to, by przyjąć Pana do naszego domu. –zaznaczył.

Tegoroczne Dni Młodych w Moszczenicy zakończył Apel Jasnogórski, błogosławieństwo arcybiskupa łódzkiego oraz występ zespołu muzycznego JORDAN.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.