Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do pielgrzymów: jak uwierzycie w to, że Bóg w ten sposób działa, to zaczniemy tworzyć dom, w którym się wszyscy czują u siebie!
00:41 | 12.12.2018 | Wyświetleń: 967 | Autor: ks. Paweł Kłys

W ostatnim dniu ekumenicznego pielgrzymowania po śladach Zbawiciela w Ziemi Świętej łódzcy pątnicy nawiedzili Bazylikę Narodzenia Pańskiego wraz z grotą św. Hieronima, modlili się w Grocie Mlecznej, a w drodze na lotnisko zatrzymali się w Jaffie, gdzie uczestniczyli w ostatniej wspólnej Mszy świętej przed opuszczeniem Ziemi Świętej.

W czasie Eucharystii, homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który zwrócił uwagę na to, że słowo, które na koniec wspólnego pielgrzymowania daje nam Pan jest słowem posłania. Jednak związane są z nim pewne trudności. – Są tutaj dwa trudne momenty. Pierwszym jest to, by wyjść do kogoś, kogo nie znam – o tym jest mowa w Dz.2. Trzeba otworzyć drzwi i wyjść do ludzi, których uważasz za swoich wrogów, za swoich przeciwników. – To jest trudny moment. Otworzyć te drzwi i wyjść. Ale trudniejszym jest ten, zapisany w Dz.10. gdzie mowa jest o tym, by otworzyć drzwi i wpuścić obcych do środka. – zaznaczył łódzki pasterz.

– Co innego jest wyjść na zewnątrz i rozmawiać z nim i głosić mu Jezusa Chrystusa, a co innego jest otworzyć drzwi i zaprosić do swojego domu. Stań się częścią mojej rodziny. Stań się częścią mojego domu. Stań się jednym z nas. Wejdź, bądź ze mną. Weź odpowiedzialność za Kościół, który tworzymy razem. Potrzebujemy cię. Wejdź ze swoimi darami, charyzmatami. Wejdź.  – podkreślił abp Ryś.

– Jak uwierzycie w to, że Pan Bóg działa w życiu ludzi, którzy nie wierzą, nic nie rozumieją, że nawet są naszymi wrogami. Jak uwierzycie w to, że Pan Bóg działa w życiu naszych braci, o których mówimy, że są odłączeni. Jak uwierzycie w to, że Bóg w ten sposób działa, to zaczniemy tworzyć dom, w którym się wszyscy czują u siebie.- zakończył.

Po liturgii pątnicy udali się na lotnisko, aby wrócić do swoich domów. Tak zakończyła się pierwsza Ekumeniczna Pielgrzymka z Reymontowskiej Ziemi Obiecanej do Jezusowej Ziemi Obietnicy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.