Archidiecezja Łódzka
Droga Światła z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem | Wielkanoc 2020 #6
19:00 | 22.05.2020 | Wyświetleń: 488 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Panie Jezu, jeszcze raz przychodzimy na Twoją Drogę Światła, na to spotkanie z Tobą żyjącym na wieki wieków”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w modlitwie na rozpoczęcie Drogi Światła.

Już po raz szósty – w piątek 22 maja – Metropolita Łódzki przewodniczył nabożeństwu Drogi Światła, które wraz ze swoimi domownikami celebrował w swojej domowej kaplicy. Ksiądz Arcybiskup przygotował rozważania w oparciu o Psalm XVI.

Na zakończenie Drogi Światła Metropolita Łódzki zaprosił wszystkich do udziału w ostatnim takim nabożeństwu, które tym razem będzie sprawowane w parafii św. Mateusza w Łodzi, w kościele ewangelicko- augsburskim. „Będzie to Ekumeniczna Droga Światła. Zapraszam wszystkich chrześcijan do przeżycia tej Drogi Światła, która będzie już po raz trzeci w naszym mieście. Myślę, że będąc przy żyjącym Panu jesteśmy też wszyscy bliżej siebie”- mówił Abp Ryś.


W Okresie Wielkanocnym w każdy piątek wierni zachęceni przez Kościół do celebracji Drogi Światła. Jest to nabożeństwo podczas którego rozważa się – podobnie jak w czasie wielkopostnej Drogi Krzyżowej – 14 stacji w czasie których Zmartwychwstały Pan spotyka się z Marią Magdaleną, Piotrem i Janem, uczniami idącymi do Emaus oraz Maryją oczekującą wraz z gronem dwunastu Zesłania Ducha Świętego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.