Archidiecezja Łódzka
Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
07:45 | 13.05.2020 | Wyświetleń: 919 | Autor: Archidiecezja Łódzka

We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy Metropolita Łódzki sprawował Mszę Św. w Archikatedrze Łódzkiej. W swojej homilii mówił, że „Chwała Boga w nas polega na tym, że jestem ciągle gotów do uczenia się, do pójścia dalej za Jezusem i że jestem ciągle z nim w drodze.”

We wstępie Ksiądz Arcybiskup przypomniał o tym, że Maryja w Fatimie wzywała do pokuty. „Z całym Kościołem przeżywamy dziś wspomnienie Matki Bożej z Fatimy. To orędzie Matki Bożej jest nieustannie aktualne i ciągle odkrywamy jego aktualność. Ojciec Święty Franciszek zwraca naszą uwagę na wymiar pokutny tego orędzia. Maryja wzywała nas do pokuty. Jutro jesteśmy zaproszeni, żeby w szczególny sposób podjąć pokutę przez post, jałmużnę i modlitwę. Możemy to uczynić nie tylko w gronie naszych współwyznawców, ale ta inicjatywa jest szersza. Razem z nami te znaki pokuty podejmą wyznawcy innych religii. Myślę, że już dziś warto zastanowić się jaka forma tej pokuty na dzień jutrzejszy będzie dla nas właściwa.”

W homilii Metropolita Łódzki mówił, że „Bóg wszczepia nas w drzewo ludu Boga, poprzez wszczepieni w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wszczepieni w to drzewo przez Jezusa Chrystusa. W nim i przez działanie Ducha Świętego. To w Jezusie Chrystusie i Duchu Św. przyjmujemy słowo Boga, działanie Boga, łaskę Boga i przyjmujemy zbawienie od Boga. Jezus mówi dziś w przypowieści, że nasze szczęście i nasze być, albo nie być, zależy od naszego trwania. Gałąź odcięta od drzewa nadaje się tylko na spalenie. Jesteśmy wezwani do tego, aby przez trwanie, czerpać wszystkie życiodajne soki, które przechodzą przez korzeń. Jezusa nie da się oddzielić od Izraela. On z niego wyrasta i jednocześnie go przekracza.”

Ojciec mój przez to dozna chwał, że owoc przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami – to ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Dalej Metropolita łódzki zwrócił uwagę, że nasze uczniostwo jest celem. „Chwała Boga w nas polega na tym, że jestem ciągle gotów do uczenia się, do pójścia dalej za Jezusem, i że jestem ciągle z Nim w drodze. Jestem ciągle otwarty na to gdzie Jezus mnie poprowadzi, bo Jezus jest ciągle w drodze, a jednocześnie jesteśmy mocno zakorzenieni i zaszczepieni w drzewo, które mocno tkwi w całej historii zbawienia.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.