Autor: Archidiecezja Łódzka
Wyświetleń: 837
Abp Ryś: Tym co pompuje w nas życie jest doświadczenie miłości | 20- lecie Parafialnego Oddziału AK w Zgierzu
Udostępnij

„Tym co pompuje w nas życie jest doświadczenie miłości”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św. sprawowanej w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

W ostatnią sobotę listopada Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś przewodniczył Eucharystii sprawowanej w intencji Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zgierzu, która przeżywa swoje 20- lecie.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się w Sali parafialnej gdzie członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej mogli wysłuchać wystąpienia ks. Ireneusza Kuleszy, który jest Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Dr Artur Dąbrowski z Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej wygłosił konferencję zatytułowaną: „Zadania członków Akcji Katolickiej w realizacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.” Ks. prof. Kawecki w swoim wystąpieniu szukał odpowiedzi na pytanie „Czy Kościół powinien obawiać się polityki?” Na zakończenie sprawozdaniem z działalności Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej podzieliła się Pani Marianna Strugińska-Felczyńska.

Kolejna część obchodów jubileuszu rozpoczęła się w kościele MB Dobrej Rady. Tu na początku został zaprezentowany wykład poświęcony Słudze Bożemu Robertowi Schumanowi. Wierni została przybliżona ta postać także poprzez wystawę.

Centralnym punktem obchodów jubileuszu 20- lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zgierzu była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskup Grzegorza Rysia.

Na początku Eucharystii wszystkich zgromadzonych w Świątyni przywitał ks. Andrzej Blewiński, który jest proboszczem parafii MB Dobrej Rady przy której działa Akcja Katolicka. „Jubileusze są po to, aby wyciągać pewne wnioski, zastanawiać się , podsumować, ale są także po to, aby wytyczyć kierunek na przyszłość”- mówił duchowny.

W rozważaniach do Słowa Bożego Ksiądz Arcybiskup zwracał uwagę wiernym na to, że serca ociężałe nie potrafi kochać. „Dziś Jezus każe nam popatrzyć na swoją wiarę, ale przez pryzmat miłości. Wiara nie jest tylko wydarzeniem intelektu, że poznajemy konkretne prawdy. Wiara jest przede wszystkim osobowym spotkanie z bogiem. Skoro jest spotkanie między osobami, to jest przede wszystkim przestrzenią miłości”- podkreślał duchowny.

Dalej Metropolita Łódzki wskazywał, że przeciwieństwem ociężałego serca jest serce rozpalone, bijące, takie które ma swój rytm i które pompuje w nas życie. „Tym co pompuje w nas życie jest doświadczenie miłości”- wskazał Arcybiskup Grzegorz.

Przed błogosławieństwem ks. Blewiński i Pani Strugińska-Felczyńska złożyli podziękowania. Zostały wręczone także legitymacje dla nowych członków Akcji Katolickiej. Metropolita Łódzki złożył wspólnocie życzenia. „Życzę Wam, abyście żyli swoim charyzmatem ciągle twórczo go odkrywając. Ten charyzmat jest ciągle twórczo odkrywany, pogłębiany i są z niego wydobywane ciągle nowe wymiary”- powiedział Ksiądz Arcybiskup.Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).

Rację swego istnienia Akcja Katolicka w Polsce znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w Polsce w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką w Polsce. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

Udostępnij
Galeria zdjęć