Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: bramą do wywyższenia przez Boga – jest uznanie swojego grzechu!
10:07 | 21.03.2020 | Wyświetleń: 1010 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Bramą do podniesienie – do wywyższenia przez Boga – jest uznanie swojego grzechu, a nie ucieczka w autopromocję – dwa razy w tygodniu poszczę, dziesięcinę składam, a tym bardziej nie w taką pychę, która mówi – inni są gorsi! W spotkaniu z Bogiem człowiek zawsze widzi swój grzech! – mówił arcybiskup Grzegorz.

O dwóch rodzajach modlitwy – faryzeusza i celnika – mówił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś podczas porannej Mszy świętej w kaplicy domu biskupiego.

– W modlitwie nie chodzi o samą modlitwę. – zauważył łódzki pasterz. – Modlitwa jest dialogiem z Bogiem, który ma coś zmieniać w nas. Papież Franciszek tak pisze w orędziu na ten Wielki Post: modlitwa nie jest gadulstwem – dialog z Bogiem nie jest gadulstwem. Modlitwa ma coś zmieniać w naszym życiu. Ta przypowieść o faryzeuszu i celniku mówi, że ta modlitwa ma nam przynosić usprawiedliwienie – ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Usprawiedliwienia potrzebuje człowiek, który jest winny. Duch ludzi przyszło do świątyni. Nie znamy winy ani jednego ani drugiego, ale znamy dwa sposoby zmierzenia się ze swoją winą. Faryzeusz mierzy się ze swoją winą mówiąc – inni są gorsi! To jest pierwsza pokusa jakiej się poddajemy, kiedy zderzamy się z własnym grzechem – albo sami sobie go uświadamiając albo ktoś nam go uświadomi, wówczas odpowiadamy – inni są gorsi. A druga postawa faryzeusza to autopromocja – poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z tego, co posiadam. Nie odszedł do domu usprawiedliwiony. – podkreślił arcybiskup.

– Celnik odszedł usprawiedliwiony. Ten, który się uniżył został wywyższony. Usprawiedliwienie polega na podniesieniu, na wywyższeniu przez Boga. Usprawiedliwienie bierze się stąd, że odkrywamy jaką wartość mamy w oczach Boga, a nie w swoich oczach! Celnik bije się w piersi, w serce. Serce jest zatwardziałe i potrzebuje być skruszone, a kiedy jest skruszone, dociera do niego miłość Boga. Ile jest wart człowiek w oczach Boga? Wart jest wszystko! – zaznaczył kaznodzieja.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki zaapelował do mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej, aby jutro pozostali w domu i łączyli się we wspólnej modlitwie za pomocą mediów.

– Jutro usługujemy sobie wzajemnie takim trudem, że pozostajemy w domach i przeżywamy tę Eucharystię w domach – do czego was gorąco namawiam. Korzystajcie z tej dyspensy i łączmy się na modlitwie w taki sposób przez media, z wdzięcznością wobec wszystkich którzy nam to ułatwiają. Unikajmy zgromadzeń, bo epidemia wzrasta, a nie wygasa. Zapraszam do wspólnej modlitwy jutro o godz. 9:00 na naszym kanale YouTube oraz za pośrednictwem TVP3 Łódź. – zachęcał arcybiskup Grzegorz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.