Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 644
Abp Ryś: gdy zatrzymujemy Słowo w sobie, to jest ono siłą naszą w pokusie!
Udostępnij

- Europejskie Spotkanie Młodych odbywające się wokół wspólnoty z Taize to spotkanie wokół Jezusa, który jest jednością, który jest pokojem. Shalom - to jest słowo, które opisuje zbawienie. Pokój, pojednanie, jedność – Jezus. Jezus jest miłosierdziem, miłością praktyczną, miłością - która nie zatrzymuje się na słowie - języku ale czynem i prawdą. Jezus jest czynną miłością! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas trzeciego dnia Europejskiego Spotkania Młodych, które w tych dniach odbywa się w Łodzi.

W słowie skierowanym do uczestników dzisiejszej Eucharystii łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że - Bóg nam przebacza, bo jest Ojcem. Wchodzimy w życie z doświadczeniem Boga, który nas kocha za darmo! Wchodzimy w takim rozumieniu relacji z Bogiem, która nie jest wymianą kar i nagród. To nie jest tak, że Boga trzeba przekonywać swoim dobrym postępowaniem lub zrazić Go swoim złym postępowaniem! Możemy wchodzić w życie z takim poczuciem absolutnego oparcia się o Ojca, który kocha! – tłumaczył arcybiskup.

- Jan mówi do młodych o doświadczeniu siły i mocy! Po czym widać moc młodego człowieka? Bo zwyciężyliście złego! Jak jest istotne doświadczyć takiej siły – zerwania kajdan zła! Skąd ta siła się bierze? Bo nauka Boża trwa w was! To jest doświadczenie, które nam proponuje wspólnota z Taize, która cały czas modli się Słowem. Na przykład Słowem śpiewanym w kanonach, w których werset powtarzamy po kilka razy. Po co? Po to, by to słowowo weszło w  nas, by mogło w nas trwać, by spotkanie ze Słowem, nie było tylko momentem, ale by zatrzymać Słowo w sobie. Gdy zatrzymujemy Słowo w sobie, to jest ono siłą naszą w pokusie! – zauważył arcybiskup.

Przed błogosławieństwem głos zabrała Prezes Łódzkiego Hospicjum na Łupkowej Pani Janina Adamczyk i podziękowała wszystkim za zaangażowanie się w akcję. Przedstawiła także potrzeby hospicjum i prosiła o wsparcie.

Codzienne spotkania łódzkiego etapu Pielgrzymki Zaufania przez ziemię rozpoczynają się od porannej Eucharystii, po której odbywa się modlitwa kanonami z Taize, po której mają miejsce warsztaty dla młodych. Całość spotkań odbywa się katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi. Europejskie Spotkanie Młodych w Łodzi zakończy się w Nowy Rok Mszą świętą o godz. 12:30 transmitowaną on-line na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej.

Udostępnij