Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Bóg przekracza te granice wchodząc w naszą szarość i zwyczajność
09:38 | 30.04.2020 | Wyświetleń: 480 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Co jest bardziej zwyczajnego, powszechnego, pokornego nie rzucającego się w oczy, niż chleb? Już nie można być bardziej powszednim, szarym, codziennymi niż chleb. To jest właśnie to! Nam się wydaje, że Bóg nie może działać w takiej powszedniości. Życie wieczne i kawałek chleba? Jakaś sprzeczność? Co ma jedno z drugim? Od zjedzenia tego kawałka chleba zależy życie wieczne? – pytał arcybiskup Grzegorz.

W 20. rocznicę kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, która jest patronką Miasta Łodzi, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś przewodniczył Mszy świętej transmitowanej ze swojej kaplicy domowej.

– Nam się wydaje, że życie wieczne zależy od jakichś niesłychanych wyczynów, które trzeba by było zrobić. – mówił w homilii łódzki pasterz.  – Bo gdyby Bóg nam tylko kazał je uczynić, to byśmy je zrobili, ale… weź zjedz ten chleb… W Kafarnaum wielu odeszło od Jezusa, bo zgorszyli się Jezusowa bliskością, przystępnością, codziennością zwykłością. Bóg przekracza te granice, a my chcemy Go widzieć w nadzwyczajnościach, niezwykłościach, wyjątkowościach. Bóg przekracza te granice wchodząc w naszą szarość i zwyczajność. Kto wie, czy to nie jest ta granica, która jest tak trudna do przejścia, do przekroczenia przez nas! – zauważył kaznodzieja.

Przed błogosławieństwem ksiądz arcybiskup zachciał do wspólnej modlitwy za Miasto Łódź i jego mieszkańców w dniu rocznicy kanonizacji Patronki Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.