Wykład Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia w WSD
15:16 | 26.06.2019 | Wyświetleń: 3995 | Autor: Antoni Zalewski

W niedzielny poranek Księdza Arcybiskupa Grzegorz Ryś wygłosił wykład, który był skierowany do uczestników Seminarium: Wspólne Dziedzictw Chrześcijańsko- Żydowskie.

Spotkanie miało miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Uczestnicy Seminarium spotkali się już w piątek w murach Łódzkiego Seminarium Duchownego. Podczas swojego wykładu Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na stereotypy o Żydach, a także wskazywał na przyczyny powstawania tych stereotypów.

„Papieże zabraniali oskarżania o mord rytualny od wieku XIII, a niektórzy kilkukrotnie publikowali tekst w którym zbaraniali pod groźbą ekskomuniki, oskarżania Żydów o mord rytualny. W Kościele nie ma sporu jakie jest nauczanie w tej kwestii. Można by się spierać czy reakcja nie była za późna, czy nie powinna nastąpić wcześniej, ale nie ma sporu jakie było nauczanie Papieży. Natomiast nauczanie papieskie to jedno, a drugie to jest to, co jest poziomem sztuki, nauczania w kazaniach, co wisi na ścianach w kościołach, a także  to co ludzie mówią do siebie. To jest to co tworzy świadomość”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.