Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 4291
Ogłoszenie patronatu Matki Bożej Łaskiej nad Łaskiem i Gminą Łask
Udostępnij

- Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy władzy udzielonej jej przez Ojca Świętego FRANCISZKA, mając na uwadze przedłożone okoliczności oraz fakt, że wybór i aprobata zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa, prośbę przyjmuje i NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ ŁASKĄ OGŁASZA JAKO PATRONKĘ MIASTA I GMINY ŁASK. Jakiekolwiek prawa nie mogą się temu sprzeciwiać. – czytamy w dekrecie watykańskiej Dykasterii ustanawiającym Matkę Bożą Łaską patronką Łasku i Gminy Łask.

W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kolegiacie Łaskiej odbyła się niecodzienna uroczystość ogłoszenia patronatu Matki Bożej nad miastem i gminą. Tej podniosłej uroczystości przewodniczyli dwaj metropolici – arcybiskup metropolita senior Władysław Ziółek, który przyczynił się do ustanowienia sanktuarium w Łasku oraz do koronacji płaskorzeźby Pani Łasku koronami papieskim w 2005 roku oraz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, dzięki staraniom którego patronat został nadany.

Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy Matki Bożej od odczytania – przez ks. dr. Zbigniewa Tracza - dekretu Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i odśpiewania Magnificat za dar patronatu Maryi już nie tylko nad Sanktuarium jej poświęconym, ale nad całą Ziemią Łaską.

W homilii metropolita łódzki odnosząc się do Ewangelii opowiadającej o Nawiedzeniu Świętej Elżbiety oraz dzisiejszej uroczystości powiedział - wydarzenie, które przeżywamy jest właśnie po to, byśmy sobie uświadomili jak wielkie jest to trwające w Łasku nawiedzenie Maryi w tym cudownym wizerunku czczonym tutaj od przeszło 500 lat. Z całą pewnością takim momentem wychwalania Boga za to nawiedzenie była koronacja Łaskiego Wizerunku w 2005 roku, przygotowana – bo korony użyte do tej koronacji pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II - 3 lata wcześniej w Krakowie. Dziś mamy kolejny taki moment, w czasie którego możemy sobie uświadomić jak dalece jesteśmy wyróżnieni i jak to jest ważne – to trwające od pięciu wieków nawiedzenie Łasku przez Maryję obecną i działającą w tymże czczonym Wizerunku. – zachęcał arcybiskup Grzegorz.

Duchowny zwrócił uwagę na wizerunek Pani Łaskiej i zauważył, że jest tam obecny - mały chłopiec -dziecko. Jest On na tyle duży, że może stać. Ten mały chłopiec jedną ręką nas błogosławi - gest przekazania najwyższej mądrości, a drugą tuli do piersi małego ptaka. To jest Szczygieł i to nie jest wszystko jedno – jaki to ptak, bo Szczygieł w symbolice chrześcijańskiej zapowiada mękę. Szczygieł żywi się cierniami i osiem. Jezus tuli do siebie swoją mękę i cierpienie. Jeśli nam się wydaje, że to znaczenie, to paradoks, to trzeba się zapytać, gdzie upatrujecie źródeł autentycznej władzy. To ten malutki Jezus pokazuje, że władza nie bierze się z siły, ale autentyczna władza bierze się z miłości, która jest zdolna do ofiary z siebie. Zaufania dziecka, które powierza się dłoniom Matki. To jest władza, która sięga ludzkiego serca. - podkreślił metropolita łódzki.

Kończąc homilię abp Ryś zaapelował – Jeśli chcieliście uczynić Maryję Patronką miasta i gminy to zapytajcie się: czy macie takie priorytety jak Bóg? Ile macie uwagi, którą poświęcacie głodnym, ubogim, chorym, nagim - tym którzy są mail. To nie jest zachęta do naśladowania Robin Hooda - bo Pan Bóg nie jest Robin Hoodem. To jest wskazanie na zasadę, że jeśli mamy nadzieję na rozwój świata i człowieka – rozwój miasta i gminy Łask - to rozwój jest możliwy tylko tam, gdzie się rozwija cały człowiek i każdy człowiek. To oznacza opcje na rzecz ubogich. Jeśli rozwija się to, co nazywamy dobrem wspólnym to... będą mieli możliwość się rozwijać ubodzy cierpiący i maili. – zakończył  hierarcha.

Po błogosławieństwie w kaplicy przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskiej metropolita łódzki zawierzył Miasto Łask i Gminę Łask Bogu przez ręce Pani Ziemi Łaskiej.

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku została erygowana 17 maja 1366 roku przez abpa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorię ze Skotnickich. Obecny kościół wybudowany w latach 1517–1523, murowany, w stylu gotyckim, z fundacji abpa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego. W 1749 r. podczas wielkiego pożaru kolegiata spłonęła. Odbudowana przez Marcina Załuskiego, Antoniego Narzymskiego i Grzegorza Zachariasiewicza, ale już w stylu barokowym. Kościół jest orientowany, trójnawowy, z prezbiterium zamkniętym. Świątynię konsekrował 2 III 1525 r. abp Jan Łaski i w tym dniu kościół został wyniesiony do godności kolegiaty. 24 IX 2005 r. arcybiskup Władysław Ziółek ustanowił kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku Sanktuarium Maryjnym (Abp-453-1201/05), a 25 IX 2005 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp dokonał uroczystej koronacji Matki Bożej Łaskiej z Dzieciątkiem. Korony zostały pobłogosławione 18 VIII 2002 r. na Błoniach Krakowskich przez Jana Pawła II.

Udostępnij
Galeria zdjęć