Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Bóg jest paradoksalny, bo kocha!
09:53 | 16.03.2020 | Wyświetleń: 1198 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Dzisiejsze czytania są trochę jak ten czas, w którym żyjemy. Ten czas wybija nas z takich prostych, mechanicznych rozwiązań, z takiego zwykłego myślenia. Ten czas wymaga od nas takich decyzji, które są paradoksalne, ale rozwiązaniem tych wszystkich paradoksów jest miłość. Bóg jest paradoksalny, bo kocha! – mówił abp Grzegorz Ryś.

Z kaplicy domowej metropolity łódzkiego – już po raz kolejny – była transmitowana poranna Msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Codzienna liturgia – to inicjatywa łódzkiego pasterza – do której zobowiązał się w swoim słowie skierowanym do wiernych Archidiecezji Łódzkiej.

W homilii metropolita łódzki odwołując się do dzisiejszej liturgii słowa powiedział między innymi. – Jezus nie potrafi w swoim rodzinnym mieście zdziałać żadnego cudu. Jest granica, której sam nie przekracza, a tą granicą jest wolność człowieka. Maleńkość i jej Mocarz. On – Jezus – jest Mocarzem przy całej swojej maleńkości. Jest Mocarzem nie do skrępowania, ale potrafi być maleńki, kiedy człowiek mówi mu „nie”. On człowieka nie zgwałci. On człowieka nie złamie. On człowieka do niczego nie zmusi! To jest dopiero wszechmoc. To jest dopiero siła, żeby uszanować tak dalece wolność drugiego, żeby okazać się tak maleńkim, który nie przemoże, nie złamie, nie zdominuje nie obrazi się, nie wywrze swej siły nad drugim, nie skorzysta z tego, że jest mocniejszy. To jest dopiero wszechmoc – zostać takim maleńkim. To jest paradoks, który się rozwiązuje w Miłości! Bóg jest paradoksalny, bo kocha! – podkreślił kaznodzieja.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki podziękował wszystkim wczorajszą niedzielę. – Myślę, że ta wczorajsza niedziela pokazała, bardzo piękną i wielką dojrzałość naszego Kościoła. Bardzo Wam dziękuję za wczorajszą postawę. Jednocześnie proszę bądźmy dalej czujni. Mobilizujmy się, bo jeden dzień niczego nie rozstrzyga. Potrzeba, by nasza miłość, która jest odpowiedzialnością za drugich – która każe nam zostać w domu, ograniczać kontakty, zapobiegać epidemii – ta miłość musi być cierpliwa, choć poddana jest próbie czasu. Wszystkim dziękuję! – mówił arcybiskup Grzegorz.

Kolejna transmisja Mszy świętej z kaplicy księdza arcybiskupa już jutro o godz. 7:30 na stronie Archidiecezji Łódzkiej i kanale YouTube Archidiecezja Łódzka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.