Abp Ryś o Łódzkiej Szkole Katechistów – Szkole liderów wspólnot parafialnych – wywiad
08:00 | 21.07.2019 | Wyświetleń: 2596 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Szkoła dla katechistów to szkoła dla liderów, którzy będą mogli prowadzić zajęcia w małych grupach czy to dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, czy dla rodziców – zwłaszcza  dzieci pierwszokomunijnych. – tłumaczy arcybiskup łódzki.

Od półtora roku w Archidiecezji Łódzkiej trwa IV Synod Diecezjalny. Jego pierwszym widocznym owocem, który powstał z refleksji nad obecnością, a w zasadzie nad brakiem obecności młodych w Kościele, jest powołana do istnienia przez metropolitę łódzkiego – Szkoła Katechistów.

Ten trzy semestralny kurs teologii praktycznej ma pomóc wybranym ludziom świeckim – liderom grup parafialnych – jeszcze mocniej i bardziej kompetentnie zaangażować się w działalność w parafii.

Pobierz i przeczytaj – Łódzka Szkoła Katechistów – INFORMATOR

– Szkoła musi mieć trzy wymiary – podkreśla łódzki pasterz. – Pierwszy to wiedza teologiczna. Nie chodzi nam o studia magisterskie, ale o zdobycie przez przyszłego katechistę takich kompetencji, by mógł sam odpowiedzieć na wiele pytań, a jeśli nie będzie znał na nie odpowiedzi, by wiedział gdzie odesłać zainteresowanego. Po drugie, chodzi o nabycie umiejętności pracy w małej grupie, a więc nauka zarządzania i kierowania małą grupą, małym zespołem. Natomiast trzecim wymiarem, jest własna formacja duchowa – żeby taki człowiek żył wiarą i Kościołem, a nie tylko potrafił o tym mówić. – wskazuje łódzki pasterz.

O tym, czym jest Szkoła Katechistów, na czym będzie polegać kształcenie i jak długo będzie trwało oraz o tym, kto może zostać liderem wspólnoty parafialnej, opowiada w wywiadzie udzielonym portalowi Archidiecezji Łódzkiej arcybiskup Grzegorz Ryś.

Jeśli chcesz zostać katechistą musisz zgłosić się do swojego księdza proboszcza, wrazić swoją gotowość, a następnie ksiądz proboszcz wytłumaczy co dalej należy zrobić i gdzie się zgłosić. Bliższe informacje na temat łódzkiej Szkoły Katechistów zostaną podane w najbliższym czasie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.