Archidiecezja Łódzka
Msza Św. Wieczerzy Pańskiej w Archikatedrze Łódzkiej
20:28 | 09.04.2020 | Wyświetleń: 1894 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„W duchu uklęknę przed kimś, przed kim naprawdę powinienem uklęknąć. W duchu obmyję mu nogi prosząc o przebaczenie. To będzie duchowa komunia, bo to będzie nawiązanie duchowych więzów rzeczywistej relacji, którą zniszczyliśmy. To będzie leczenie tych podziałów i rozdarć”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Eucharystii sprawowanej w Archikatedrze Łódzkiej w Wielki Czwartek.

„Zamknąłem oczy na początku po to żeby zobaczyć tę Katedrę wypełnioną ludźmi. Widzę was wszystkich, którzy tu jesteście duchowo dzięki mediom. Dobrze jest zamknąć oczy i was wszystkich zobaczyć. Tę Eucharystię sprawuję w waszej intencji i w intencji kapłanów naszej Archidiecezji”- mówił we wstępie Metropolita Łódzki. Wierni Archidiecezji Łódzkiej i nie tylko, mogli uczestniczyć w tej Mszy Św. dzięki transmisji na kanale YouTube AŁ. Eucharystię transmitowały także TVP Łódź, telewizja TOYA, a także Radio Niepokalanów.

W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup odnosząc się do listu św. Pawła do Koryntian, który krytykował ich sprawowanie Eucharystii, zwrócił uwagę, że także obecnie potrafimy prowadzić spory o to kiedy trzeba stać, kiedy klęczeć, kiedy siedzieć. Prowadzimy spory latami o to jak przyjmować Komunię. „O to prowadzimy się kłócić latami. Tak jak oni, a kobiety to powinny modlić się na stojąco, czy na siedząco, a głowę powinny mieć odkrytą czy zakrytą? To były wielkie spory Koryntian o Eucharystię.”

Dalej Abp Ryś wciąż odnosząc do słów Pawła do Koryntian podkreślił, że „spożywali Ciało Pańskie nie zważając na Ciało Pańskie. Oni są nawet pobożni przy tym ołtarzu, ale kompletnie nie zważali na siebie wzajemnie, którzy tworzyli to Ciało Pańskie jakim jest Kościół. Przychodzili i podchodzili razem do Komunii, a wnosili ze sobą swoje wszystkie podziały, schizmy, wszystkie swoje rozdarcia. Byli ze sobą wzajemnie pokłóceni na każdy temat, ale razem brali chleb z ołtarza, razem pili wino. To nic nie zmieniało. Jacy przyszli, tacy odchodzili. Od tego zaczyna się list do Koryntian: doniesiono mi, że są między wami schizmy. Jeden mówi jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony?

„Większość z nas nie jest w stanie dziś podejść do tego stołu, aby spożyć chleb i wino zamienione w Ciało i Krew Jezusa. To znaczy, że nie ma dla nas dziś Komunii Eucharystycznej? Jest. To czyńcie, tak Ja wam uczyniłem. Może trzeba ten gest wykonać realnie w domach. Może trzeba żeby w domu ojciec wziął miednicę, podszedł do swojej żony i wymył jej nogi. Może potrzeba, aby rodzice wymyli nogi dzieciom, a może dzieci rodzicom. Czy ta Liturgia będzie miała taki ciąg dalszy”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Na zakończeni homilii Abp Ryś zachęcił wszystkich, aby w ciszy i w duchu podejść do kogoś komu naprawdę powinienem umyć nogi. „W duchu uklęknę przed kimś, przed kim naprawdę powinienem uklęknąć. W duchu obmyję mu nogi prosząc o przebaczenie. To będzie duchowa komunia, bo to będzie nawiązanie duchowych więzów rzeczywistej relacji, którą zniszczyliśmy. To będzie leczenie tych podziałów i rozdarć.”

Msza Wieczerzy Pańskiej nie kończy się błogosławieństwem, a przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji zwanej Ciemnicą, gdzie pozostaje do wielkopiątkowej liturgii na część Męki Pańskiej. Kapłani i ministranci zgromadzeni w świątyni odśpiewali Suplikację przed Najświętszym Sakramentem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.