Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś na spotkaniu z młodymi z Ruchu Światło-Życie
08:50 | 23.09.2019 | Wyświetleń: 1709 | Autor: Antoni Zalewski

W niedzielny wieczór po Mszy Św. sprawowanej w Diecezjalnym Dniu Skupienia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś spotkał się z młodymi ze wspólnoty, aby odpowiedzieć na ich pytania. Spotkanie miało miejsce w salce parafii NMP Królowej Polski w Łodzi.

„Posyłając do ewangelizacji, trzeba brać też odpowiedzialność za człowieka, którego się posyła. Trzeba wiedzieć jakie wyzwanie może podjąć, jaką odpowiedzialność może już na siebie wziąć, do czego jest już przygotowany. Nie można wkładać na niego rzeczy, których nie jest w stanie robić, bo wtedy stracimy ewangelizatora. Klęska na początek niedobrze robi”- mówił do młodych Metropolita Łódzki.

„Spotkanie z Jezusem zawsze ma punkt odniesienia do misji. To jest to co Papież Franciszek zawarł w pojęciu: uczeń misjonarz. Franciszek uważa, że te dwa słowa powinno się pisać jako jedno. Jestem uczniem, ale to oznacza, że odkryłem coś czym muszę się podzielić. Nie mogę tego zostawić dla siebie. Jednocześnie muszę pamiętać, że zawsze powinienem pozostać uczniem. Najgorzej jak ktoś chce ewangelizować, a sam zaprzestał własnej formacji”- dodał Ksiądz Arcybiskup.

Na zakończenie spotkania uczestnicy odśpiewali Apel Jasnogórski, po którym Metropolita Łódzki udzielił błogosławieństwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.