Archidiecezja Łódzka
Wigilia w łódzkim „katoliku”
13:28 | 21.12.2018 | Wyświetleń: 1518 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Opłatek jest znakiem miłości, jest deklaracją – chcę być dla ciebie tak, jak Maryja dla Elżbiety. To znaczy – możesz na mnie liczyć wtedy, gdy potrzebujesz pomocy. – mówił do uczniów łódzkiego „katolika” arcybiskup łódzki.

W ostatnim dniu zajęć  szkolnych, tuż przed świętami Narodzenia Pańskiego, w łódzkim „katoliku” odbyło się spotkanie świąteczne, w którym obok uczniów, nauczycieli i  wychowawców Zespołu Szkół Katolickich  im.. Jana Pawła II  w Łodzi uczestniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo Słowa Bożego w miejscowym sanktuarium Miłosierdzia Bożego, któremu przewodniczył metropolita łódzki. W słowie skierowanym do uczniów mówił o dwóch poziomach spotkania Maryi z Elżbietą.

– Pierwszy poziom– ludzki. Gdy Maryja usłyszała, że jej krewna Elżbieta jest w ciąży, postanowiła pójść i jej pomóc. To jest taki poziom spotkania między ludźmi, którego nie można zaniedbać. Nie mówcie ludziom o wielkiej pobożności, nie mówcie ludziom o Bogu, jak nie chcecie im pomóc posprzątać. Można mieć w święta – przepraszam – gębę pełną pobożnych frazesów i patrzeć jak mama pada ze zmęczenia, bo najpierw musiała wszystko zrobić, potem ugotować, potem podać, a potem jeszcze pozmywać. To jest bardzo ważne, umieć pomóc drugiemu spotkać się z nim w tym, co jest konkretną, zwykła miłością. – tłumaczył arcybiskup.

– Drugim wymiarem jest wymiar duchowy. Maryja nie tylko przyszła pomóc Elżbiecie, ale przyszła przynieść Jej Boga. Kto nie daje Boga, daje za mało! Możecie dać ludziom różne rzeczy, możecie dać piękne prezenty, ale jak nie dacie Boga, to daliście za mało! – dodał.

Na zakończenie wspólnej modlitwy przedstawiciele klas podchodzili do ołtarza i odbierali świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, z którymi udali się do szkoły na wigilie klasowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.