Archidiecezja Łódzka
Spotkanie ONline/OFFline – dla młodych – jak dogadać się z samym sobą cz.2 – # 3
13:03 | 22.05.2020 | Wyświetleń: 434 | Autor: ks. Paweł Kłys

To już trzecie z serii spotkanie online/offline, które narodziły się z pragnienia spotkania arcybiskupa Grzegorza Rysia z młodymi ludźmi w czasie trwania epidemii. Jest to seria spotkań skierowanych do młodych ludzi z VII i VIII klasy szkoły podstawowej i uczniów szkoły średniej. Niektóre odcinki będą odtwarzane, inne zaś chcemy transmitować na żywo.

To co najważniejsze, aby każdy młody człowiek miał możliwość spotkania się po każdej transmisji ze swoimi katechetami lub moderatorami grup młodzieżowych. Zachęcamy więc do wykorzystywania tych materiałów na lekcjach online w szkole i do spotkań w młodzieżowych grupach parafialnych.

Zachęcamy do dzielenia się usłyszanymi treściami, challengem, modlitwą ze swoimi uczniami i uczestnikami grup młodzieżowych. Spotkania będą się odbywały co tydzień.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.