Abp Ryś do pielgrzymów: Bóg buduje swój Kościół z ludźmi, którzy są jak piasek! – 95. PPŁ #3
14:13 | 23.08.2020 | Wyświetleń: 826 | Autor: ks. Paweł Kłys

. – Bóg buduje swój Kościół z ludźmi, którzy są jak piasek, ale on ich czyni skałą. Zachwyćcie się tym, jak Bóg buduje swój Kościół. Nie gorszcie się tym! Wtedy Pan Was użyje do budowy tego Kościoła szanując wszystko to, co dobre w was, dając wam tyle łaski, że będziecie zdumieni tym, czego Bóg w was dokonuje. – mówił metropolita łódzki.

Mszą świętą w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie rozpoczął się trzeci dzień łódzkiego pielgrzymowania na Jasną Górę. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa Covid-19 pielgrzymi przyjechali bezpośrednio przed liturgią z Łodzi do Łękawy dwoma autokarami.

W czasie liturgii celebrowanej przez księży przewodników, którym przewodniczył metropolita łódzki, łódzki pasterz mówił o Kościele, który budowany jest na Piotrowej Skale, z piasku – jakim są wierni Kościoła. – Bóg buduje swój Kościół z ludźmi, którzy są jak piasek, ale on ich czyni skałą. Zachwyćcie się tym, jak Bóg buduje swój Kościół. Nie gorszcie się tym! Wtedy Pan Was użyje do budowy tego Kościoła szanując wszystko to, co dobre w was, dając wam tyle łaski, że będziecie zdumieni tym, czego Bóg w was dokonuje. Oddajcie się Mu na tę pracę, na tę służbę w takim poczuciu, że nikt z was nie zasłużył, że to jest niesłychane miłosierdzie Boga, że potrafi nas używać do budowy Kościoła mimo naszych grzechów, mimo naszej głupoty, mimo naszego niezrozumienia. Bóg buduje swój Kościół mocą miłosierdzia. – podkreślił kaznodzieja.

– Nie dlatego Piotr jest fundamentem Kościoła, że jest genialny, że jest święty, że jest mądry, i dlatego, że zobowiązał Jezusa Chrystusa do tego, by uczynił Go pierwszym spośród apostołów. To jest łaska, to są dary, to jest największe możliwe zgorszenie. – podkreślił kaznodzieja. Następnie przywołując postać wielkiego katolickiego teologa Hansa Ursa von Balthazara powiedział – to jest największe zgorszenie, gdy grzesznik rości sobie tytuł do nieomylności. Tylko Piotr nie rości sobie tytułu do nieomylności. W nim nie ma nic takiego, by mógł być nieomylny. Jest bardzo omylny, ale jest nieomylny gdy Bóg mu to daje, gdy ma moc Jezusa Chrystusa, to jest jego charyzmat, to jest jego powołanie w Kościele. Bóg na Nim buduje Kościół czyniąc skałami. – dodał hierarcha.

Po zakończeniu Eucharystii pątnicy – podobnie jak w dniu wczorajszym – wyruszyli w dwóch grupach na pielgrzymkowy szlak. Dziś przed pielgrzymami dystans około 40 km., który zakończy nabożeństwo wieczorne w kościele parafialnym w Brzeźnicy Starej o godz. 17:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.