Archidiecezja Łódzka
Abp Grzegorz Ryś w Dzień Ubogich: trzymaj wyciągniętą dłoń i miej otwarte ramiona!
16:19 | 15.11.2020 | Wyświetleń: 711 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Trzymać wyciągnięte dłonie do ubogiego i otwierać ramiona dla potrzebującego! Nie chodzi o jednorazowo wyciągniętą dłoń do ubogiego, ale trzymanie wyciągniętych dłoni. Nie chodzi o sytuację jednorazową, pomoc jednorazową – chodzi o postawę, która jest postawą stałą, ciągłą! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy świętej celebrowanej w łódzkiej katedrze z okazji IV Światowego Dnia Ubogich.

Tegoroczne obchody Dnia Ubogich – z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Covid19 -ograniczyły się tylko do Mszy świętej celebrowanej w samo południe w łódzkiej katedrze, oraz do popołudniowej dystrybucji ciepłych posiłków połączonej z poradami medycznymi w ramach coniedzielnej akcji „Zupa na Pietrynie”, która w tych dniach świętuje swoją pierwszą rocznicę działalności.

Odwołując się do liturgii słowa łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że – liturgia nie kończy się błogosławieństwem, dokąd nie wyciągnąłeś ręki do ubogiego. To wyciągnięcie ręki jest wciąż częścią liturgii. Te dwie postawy – postawa pobożności – miłości do Boga i konkretna pomoc wobec ubogich – one się schodzą w jedno – tak dalece, że stają się liturgią. Gdy przychodzimy na liturgię, by prosić Boga i błogosławieństwo dla siebie, to Syrach mówi do nas – otrzymasz to błogosławieństwo wtedy, gdy ta liturgia, w której uczestniczysz, będzie przedłużona wyciągnięciem ręki do ubogiego. – podkreślił abp Ryś.

Przywołując jedną z inicjatyw Caritas kaznodzieja dodał – niesłychanie ważnym jest znak tytki charytatywnej, którą przynosimy dziś do naszych kościołów, żeby to, co składamy było rozdane wśród ubogich naszych parafii. To jest ogromnie ważne! W takich warunkach w jakich żyjemy jest to może nawet ważniejsze, niż latach poprzednich! – zaznaczył.

Przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię ksiądz arcybiskup poinformował o nowej inicjatywie Kościoła Łódzkiego związanej z pomocą potrzebującym w czasie trwającej pandemii. Od dziś zostało uruchomione konto Caritas Archidiecezji Łódzkiej, gdzie można wpłacać dary serca, które zostaną przeznaczone na testy covid19 dla bezdomnych, którzy będą szukali miejsca w łódzkich schroniskach. Osoby bezdomne będą przewożone do domu rekolekcyjnego Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach, tam będą miały robiony test, i tam będą oczekiwały wyniku. Jeśli test będzie negatywny – to będą odwiezione do schroniska, a jeśli pozytywny – to pozostaną w domu rekolekcyjnym na czas kwarantanny pod opieką lekarzy.

Osoby chcące włączyć się w dzieło pomocy potrzebującym mogą to uczynić wpłacając swój dar serca na koto Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Bank Pekao S.A. V O/Łódź

PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077

EURO: 05 1240 1545 1978 0000 1165 5181

USD: 13 1240 1545 1787 0000 1165 5178

SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem „COVID-19”

W dzisiejszej liturgii – transmitowanej on-line – wzięli udział przedstawiciele wspólnot i organizacji na co dzień zajmujących się posługą wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Łodzi. Obecni byli wolontariusze Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Zupy na Pietrynie, a także przedstawiciele Centrum Służby Rodzinie, Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie oraz Siostry Misjonarki Miłości.

zobacz także: Orędzie Ojca Świętego Franciszka na IV Światowy Dzień Ubogiego

Światowy Dzień Ubogich powstał z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka i jest obchodzony od 2017 roku w przedostatnią niedzielę roku kościelnego. Jego celem jest zwrócenie uwagi całego Kościoła na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.