Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: wszystko w naszym życiu zależy od tego, co czynimy przy tym ołtarzu dzień w dzień!
10:37 | 24.04.2020 | Wyświetleń: 791 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Moment poznania Jezusa ma miejsce przy Eucharystii. Jak spożywasz Słowo Boże, to Ono cię prowadzi do Paschy – do spożywania tego chleba i tego wina! To jest moment rozstrzygający. Bo albo w to wejdziesz, albo się cofasz do siebie, i nie jesteś wstanie do końca poznać Jezusa  – tłumaczył arcybiskup Grzegorz.

O Jezusowej Hagadzie na Pesach, która nie opowiada o wyjściu z Egiptu, ale o wadze i znaczeniu Eucharystii mówił w czasie porannej Mszy świętej w kaplicy domu biskupiego metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś.

– Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne. – mówi Jezus w Ewangelii.  Kto Go nie spożywa, nie będzie miał życia w sobie. Każdy, kto spożywa ten chleb i pije to wino jest człowiekiem wyzwolonym, bo Pascha jest ucztą wolności. Kto nie spożywa tego chleba nie pije tego wina, tkwi w niewoli. Dlatego Jezus odciągnął swoich uczniów na pustkowie, żeby musieli się skonfrontować wyłącznie z tym posiłkiem, jaki On im daje. Po to zostajemy sam na sam z Eucharystią, żebyśmy odkryć, ile od Niej w naszym życiu zależy. Żebyśmy odkryli, że wszystko od niej zależy! – podkreślił kaznodzieja.

Przed błogosławieństwem arcybiskup Grzegorz zaprosił wszystkich do uczestnictwa w wielkanocnym nabożeństwie Drogi Światła, które będzie retransmitowane na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka oraz stronie www. archidiecezja.lodz.pl dziś o godz. 19:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.