Archidiecezja Łódzka
Internetowa, Łódzka Ekumeniczna Droga Krzyżowa 2020
15:00 | 10.04.2020 | Wyświetleń: 1689 | Autor: ks. Paweł Kłys

Po ośmiu latach nieobecności powraca do Łodzi Ekumeniczna Droga Krzyżowa, choć nie w formie takiej jak dotychczas była celebrowana na ulicach miasta, bo okoliczności na to nie pozwalają, ale będzie miała wymiar wirtualny – internetowy.

Na zaproszenie metropolity łódzkiego, by w tym czasie pandemii koronowirusa powrócić do wspólnej ekumenicznej modlitwy rozważając Mękę Pańską – odpowiedzieli duchowni bratnich Kościołów Chrześcijańskich, których świątynie znajdują się na terenie Bełchatowa, Łodzi i Zgierza. Duchowni przygotowali rozważania i oczytali je przed kamerą, pomiędzy stacjami pojawiły się muzyczne akcenty  wyśpiewane i zagrane przez wspólnotę Chemin Neuf.

– Myślę, że ta Droga Krzyżowa sama w sobie jest znakiem Zmartwychwstania, bo nie odprawialiśmy jej w ten sposób przez kilka ostatnich lat – z jednym wyjątkiem, kiedy byliśmy razem w Ziemi Świętej – w Jerozolimie w grudniu 2018 roku. – zauważył abp Ryś podsumowując EDK. – Razem z wami dziękuję Panu Bogu za to, że nam przywrócił w ten sposób Ekumeniczną Drogę Krzyżową. I żeby było jasne to nie epidemia nam ją przywróciła ale miłość  z którą Pan Bóg wreszcie się do nas dobił w takim czasie, przekraczając wszystkie bariery jakie wydawały nam się – mnie osobiście – zbyt ważne, decydujące, żeby jeszcze nie w tym roku! Wszystko to okazało się mało ważne, a ważna okazała się miłość! – podkreślił łódzki pasterz.

Poszczególne rozważania do stacji przygotowali:

 • Stacja I – abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki – Kościół Rzymskokatolicki
 • Stacja II – ks. Marcin Undas – Kościół Ewangelicko – Augsburski
 • Stacja III – ks. Davide Carbonaro – Kościół Ewangelicko – Metodystyczny
 • Stacja IV – bp Włodzimierz Jaworski – Kościół Starokatolicki Mariawitów
 • Stacja V – bp Ireneusz Pękalski – Kościół Rzymskokatolicki
 • Stacja VI – ks. Jacek Zdrojewski – Kościół Polskokatolicki
 • Stacja VII – ks. Wiesław Kamiński – Kościół Rzymskokatolicki
 • Stacja VIII – bp Marek Izdebski – Kościół Ewangelicko – Reformowany
 • Stacja IX – ks. Michał Makula – Kościół Ewangelicko – Augsburski
 • Stacja X – bp Marek Marczak – Kościół Rzymskokatolicki
 • Stacja XI – ks. Fryderyk Domaradzki – Społeczność Ewangeliczna Kościoła Chrystusowego w Łodzi
 • Stacja XII – ks. Semko Koroza – Kościół Ewangelicko – Reformowany
 • Stacja XIII – abp Władysław Ziółek – Kościół Rzymskokatolicki
 • Stacja XIV – bp Jan Cieślar – Kościół Ewangelicko – Augsburski

– Od jakiegoś czasu mówiliśmy, że Ekumeniczna Droga Krzyżowa powróci Łodzi. – tłumaczy ks. Semko Koroza z Kościoła Ewangelicko – Reformowanego, przewodniczący łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. – Jak tu wątpić w to, że Bóg może wszystko i współdziała z człowiekiem ku dobremu. Parę dni temu zadzwonił do mnie łódzki arcybiskup rzymskokatolicki i poinformował, że miał sen, po którym wiedział, że należy wskrzesić naszą ekumeniczną Drogę Krzyżową. Alleluja – Bóg jest wielki! Dlatego wyruszamy w pielgrzymkę za Bogiem i z Bogiem. – podkreśla ks. Koroza.

Tegoroczna Internetowa Ekumeniczna Droga Krzyżowa nawiązuje do tej, którą zainaugurowano w latach 90 ubiegłego wieku w Łodzi. Wówczas nabożeństwo to było celebrowane w wieczór wielkopiątkowy i miało charakter ekumeniczny. Rozpoczynało się przy Kościele Ewangelicko – Augsburskim p.w. św. Mateusza, a kończyło się w Kościele oo. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60. Ekumeniczny charakter tego nabożeństwa nadawały rozważania i obecność duchownych bratnich Kościołów Chrześcijańskich. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku wierni Kościoła Rzymskokatolickiego i bratnich Kościołów Chrześcijańskich wraz ze swymi wiernymi wyjdą na ulice Łodzi i wspólnie poniosą krzyż – znak zbawienia rozważając Mękę Pańską.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.