Archidiecezja Łódzka
Msza Święta Posłania dla uczestników ŚDM w Panamie
21:08 | 11.01.2019 | Wyświetleń: 1718 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jedziecie spotkać się z papieżem Franciszkiem, którego jednym z refrenów jest, że wiara jest przekazywana dzięki atrakcyjności świadectwa! Będziemy bardzo potrzebować waszego świadectwa po powrocie. Mam w sobie taką wiarę, że wrócicie innymi ludźmi i będzie to widać i nie będziecie musieli o tym mówić, bo każdy kto popatrzy na was  nawet nie będzie wam zazdrościł, ale będzie się cieszył waszym szczęściem żeście się stali nowymi ludźmi. – mówił arcybiskup Ryś.

Blisko 40 młodych z Archidiecezji Łódzkiej przez ostatnie miesiące przygotowywało się duchowo do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży, które w dniach od 22 – 27 stycznia odbędą się w Panamie. Na dwa dni przed wylotem do stolicy Ameryki Centralnej młodzi uczestniczyli w Mszy świętej Posłania, której przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

O relacji z Jezusem i nieustannej walce z szatanem, światem i sobą samym mówił w homilii podczas liturgii metropolita łódzki.  – Raz po raz o tę relację z Jezusem trzeba się będzie zmagać! Bo szatan, bo świat, bo sam do siebie będziesz czasem mówił: Jezus mnie nie kocha! Jak się dzieją takie rzeczy to On mnie nie kocha. Gdzie jest, kiedy ja cierpię, kiedy ktoś inny cierpi? Gdzie jest? Pojawia się zło i natychmiast mamy wroga, który mówi: widzisz! Gdzie był ten twój Bóg? Cały czas walka idzie o to, wyłącznie o to, żeby ci odebrać relację z Jezusem, która cię buduje, która cię tworzy, dzięki której rośniesz.- podkreślił metropolita.

– Tu nie chodzi o to,  że jedziecie do Panamy na „wycieczkę”. Chodzi o to, że jedziecie w sam środek wydarzenia, gdzie będzie się dział Kościół, gdzie będzie Jezus, gdzie będziecie mieli kolejną piękną szansę wejścia z Nim w komunię, w relację możliwie najintensywniejszą, w relację która jest nierozerwalna. Zwyciężają ci, którzy nie zdołają sobie tej relacji odebrać! – tłumaczył kaznodzieja.

Na koniec kazania arcybiskup Grzegorz podziękował młodym za ich pragnienie wzięcia udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie oraz za ich duchowe wielomiesięczne przygotowania. Słowa podziękowań skierował także do tych, którzy wsparli finansowo młodych, by ci mogli wyjechać do Panamy.

Łódzka grupa udająca się na Światowe Dni Młodzieży do Panamy wylatuje już w najbliższy poniedziałek tj. 14 stycznia. Po dotarciu na miejsce młodzi wezmą udział w tzw. dniach w diecezjach, a następnie we wspólnym spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.