Archidiecezja Łódzka
Wielkanocne spotkanie Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego
12:02 | 05.04.2018 | Wyświetleń: 2111 | Autor: ks. Paweł Kłys

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Wojska, Policji, Służby Miejskiej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służby Leśnej spotkali się w łódzkim Instytucie Europejskim na dorocznym spotkaniu wielkanocnym.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich wraz z Hanną Zdanowską – Prezydent Miasta Łodzi, oraz duchowni Kościoła Katolickiego i bratnich Kościołów Chrześcijańskich wraz z ks. abp. Grzegorzem Rysiem metropolitą łódzkim oraz ks. bp. Janem Cieślarem ordynariuszem diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP.

W słowie skierowanym do obecnych metropolita łódzki zwrócił uwagę na znaczenie pokarmów, które błogosławi się na stół wielkanocny, a które odwołują się do tradycji żydowskiej. – święta wielkanocne są przedłużeniem żydowskiej Paschy, a nasz stół wielkanocny jest przedłużeniem Wieczerzy Paschalnej, która była obchodem najważniejszego święta, które znają żydzi. – mówił łódzki pasterz.

– Pan Bóg jest tak niesamowity, że najważniejsze prawdy wiary podaje nam w koszyku do jedzenia, i że do tego nie potrzeba wcale święceń biskupich przeciwnie, można być ojcem rodziny, który wszystkie swoje dzieci wprowadza w to, co najważniejsze w życiu! – tłumaczył arcybiskup.

Podczas spotkania życzenia złożyli także przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.

Ksiądz arcybiskup wraz z duchownymi chrześcijańskich Kościołów pobłogosławili pokarmy wielkanocne, a następnie był czas na życzenia indywidualne.

W części artystycznej spotkania wystąpił Dziecięcy Chór Miasta Łodzi pod dyrekcją Waldemara Sutryka.