Archidiecezja Łódzka
Czym mogę służyć? | Dzień jedności Liturgicznej Służby Ołtarza 2019
13:32 | 23.11.2019 | Wyświetleń: 1721 | Autor: Archidiecezja Łódzka

W sobotę, poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w bazylice archikatedralnej zgromadziła się Liturgiczna Służba Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej. Ceremoniarze, lektorzy, ministranci, kandydaci, przybyli aby wspólnie spotkać się i modlić o wytrwałość w służbie przy ołtarzu Pańskim. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.]

„Macie w sobie bardzo wiele z życia które otrzymaliście od swoich rodziców. Czy możecie wskazać w swoim życiu coś co otrzymaliście od Pana Boga? Co w waszym życiu zaistniało tylko dlatego, że Pan Bóg wam to dał? Na czym polega życie Boże? W jaki sposób żyje Bóg? Kim jest Bóg?”- pytał w swojej homilii Metropolita Łódzki.

„Odpowiedź którą znamy z Pisma Świętego jest tylko jedna. Bóg jest miłością”- mówił dalej Abp Ryś.

„Dzisiejsza Ewangelia (Łk 20, 27-40) pyta nas czy potrafimy kochać, czy odnajdujemy w sobie zdolność do miłości? O tyle o ile ją w sobie odnajdujemy to już jest w nas życie wieczne. Życie wieczne nie zaczyna się po śmierci”- dodał Ksiądz Arcybiskup.

Po Mszy Św. był czas na uczestnictwo w programie powołaniowy, który przygotowali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.