Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: możesz przyjść do świątyni i nie spotkać się z Bogiem!
22:22 | 27.10.2019 | Wyświetleń: 2326 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Możesz przyjść do świątyni i nie spotkać się z Bogiem! Możesz nawet nie mieć potrzeby spotkania się z Nim, bo sam sobie wszystko ustawiasz, sam sobie wszystko załatwiasz. Sam jesteś sprawiedliwy, sam jesteś w porządku! – mówił abp Grzegorz Ryś.

Dziś wieczorem metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś poświecił kaplicę i dom zakonny Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux, który znajduje się w Żbiczkach k. Konstantynowa Łódzkiego.

– W Żbiczkach Lesie k. Konstantynowa Łódzkiego od 1964 roku znajduje się dom Sióstr św. Rodziny z Bordeaux, który był przeznaczony dla sióstr, które powracały z misji z Afryki i z Azji. – tłumaczy s. Agnieszka Bura. – Kilka lat temu została podjęta decyzja, by ten dom przystosować typowo dla starszych sióstr, a dzisiejszy dzień jest uwieńczeniem tych przygotowań. – dodaje przełożona wspólnoty.

Na początku Mszy świętej odpowiadając na prośbę Siostry Przełożonej ksiądz arcybiskup pobłogosławił ołtarz i ambonę, a następnie poświecił kaplicę sióstr. Natomiast w pouczenia pasterskiego podkreślił, że – Ewangelia dzisiaj mówi, że dobrze jest mieć świątynię, ale trzeba uważać jak się do niej wchodzi, ponieważ w tej świątyni człowiek może spotkać Boga, ale może się z nim absolutnie rozminąć. Podobnie w tej świątyni człowiek może nawiązać sensowną relację z drugim, albo się kompletnie z tym drugim rozminąć. Ostatecznie będzie tak, że jedni wyjdą stąd usprawiedliwieni, a drudzy nieusprawiedliwieni! – zaznaczył.

– Dwóch ludzi razem przyszło do świątyni. Dwóch ludzi przyszło do tego samego Boga. To powinno jakoś zmienić relację między nimi, ale nie zmieniło. To, co faryzeusz myśli o celniku jest przerażające! Tak jak nie potrzebował Boga, tak nie potrzebuje człowieka. Potrzebuje go tylko jako kontrast dla własnej cnoty! Można innych traktować jako kontrast dla własnej cnoty, dla własnego szczęścia! – zauważył łódzki pasterz.

Metropolita łódzki również uwagę na to, że – uznanie Boga przychodzi ze zrozumieniem własnego grzechu. Bóg jest święty, a ja jestem grzesznikiem. Właśnie dlatego schylam się Jezusowi do nóg. Właśnie dlatego nie mam odwagi popatrzeć Mu w twarz. W ten sposób ta modlitwa przeproszenia za grzechy, staje się aktem adoracji. Uznajesz Pana w Jezusie, uznajesz Pana w Bogu widząc jednocześnie swój grzech. To jest moment adoracji. Modlitwa celnika jest to modlitwa adoracji. – dodał kaznodzieja.

Poświęcona dziś kaplica pw. Świętej Rodziny jest miejscem, w którym modlą się siostry oraz wierni, mieszkający w okolicy klasztoru. Z posługą do sióstr przyjeżdżają księża z parafii pw. św. Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim. Aktualnie we wspólnocie zakonnej w Żbiczkach zamieszkuje osiem sióstr.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.