Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: tam gdzie Bóg wchodzi miedzy ludzi, tam jest przestrzeń do rozmowy, do spotkania, do dialogu do miłości. –  konferencja prasowa przed Dniem Judaizmu
12:49 | 16.01.2019 | Wyświetleń: 1018 | Autor: ks. Paweł Kłys

W łódzkim Magistracie zakończyła się konferencja prasowa zapowiadająca XXII Ogólnopolski Dzień Judaizmu, którego gospodarzem będzie w tym roku Archidiecezja Łódzka.

– Tegoroczne obchody dnia Judaizmu odbywają się w mieście, w którym jak w nie wielu miastach społeczność, która stanowiła to miasto w dużej mierze była społecznością żydowską. – mówiła w czasie konferencji Hanna Zdanowska Prezydent Łodzi. – To w Łodzi w przededniu II Wojny Światowej żyło, mieszkało i tworzyło to, co najistotniejsze –  tworzyło dobro materialne ale i kulturę, olbrzymia społeczność żydowska, olbrzymia diaspora żydowska licząca 250 tyś. obywateli tego narodu.  – tłumaczyła prezydent miasta.

W konferencji obok Prezydenta Łodzi oraz Metropolity Łódzkiego wzięli udział także łódzki rabin – Dawid Szychowski oraz Michael Schudrich – naczelny Rabin Polski.

– W każdym roku Dzień Judaizmu jest bardzo ważny! – zauważył Rabin Schudrich. – Ale w tym roku dla mnie osobiście jest on wyjątkowo ważny, kiedy wszyscy w kraju jesteśmy w szoku po morderstwie Prezydenta Gdańska.  Dla mnie Dzień Judaizmu wskazuje na jeden aspekt-  na braterstwo. Trzeba nam być razem przeciwko takiemu hejtowi, jaki słyszymy dzisiaj w kraju. To jest czas, kiedy musimy być bardziej razem niż wcześniej i bardziej zgłębić i zrozumieć to, czego nauczył nas papież Jan Paweł II. Nasz papież nauczył nas przez wiele lat, że jesteśmy dziećmi Boga. Mogę mieć inną wiarę, mogę mieć inny pogląd polityczny, ale my wszyscy jesteśmy dziećmi Boga! – zaznaczył Rabin.

Zabierając głos w czasie konferencji Metropolita Łódzki zaprosił wszystkich na wydarzenia dnia dzisiejszego – na wieczorną wystawę Artura Szyka w łódzkiej katedrze oraz na jutrzejsze obchody. – My nie chcemy tylko mówić o tym, że w Łodzi było życie żydowskie  my chcemy mówić o tym, co nas dziś łączy. – mówił abp Ryś. – Chrześcijanie mają wiele rzeczy do nadrobienia, bo wielokrotnie w naszej historii mówiliśmy o judaizmie tylko do roku 70 – tren biblijny Izrael nas obchodził, a ten obecny w o wiele mniejszym stopniu. Nauka dzisiejszych papieży i Soboru Watykańskiego II nas zupełnie inaczej w tym dialogu ustawia. – dodał łódzki pasterz.

Kończąc konferencję arcybiskup łódzki zwrócił uwagę na to, że podobnie jak w roku ubiegłym tak i tym razem wieczorne nabożeństwo w Dniu Judaizmu odbędzie się w miejscu, gdzie przed wojną znajdowała się synagoga żydowska. – Tak będzie każdego roku. – zapewnił abp Ryś. – To ma podkreślić fakt, że tam gdzie Bóg wchodzi miedzy ludzi, tam jest przestrzeń do rozmowy, do spotkania, do dialogu do miłości, a w żadnym wypadku do  zatracenia, nienawiści. – podkreślił.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.