Archidieczja Łódzka

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Wiadomość
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA, ul. ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź,
2) inspektorem ochrony danych w ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ jest:
ks. dr Zbigniew Tracz
90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1
mail: [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie kontaktu z Panią/Panem,
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Metropolitalna Łódzka,
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas załatwienia sprawy przesłanej w formularzu,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu:Kościelny Inspektor Ochrony Danych,
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, e-mail: [email protected].

SEKRETARZ ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO

ks. Łukasz Burchard, tel.887 667 001
e-mail: [email protected]

KANCLERZ KURII

ks. prał. Zbigniew Tracz, tel. 42 66-48-730

Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej

Dyrektor biura i rzecznik prasowy kurii: ks. Paweł Kłys
ul. ks. I. Skorupki 3, tel.:  609 102 481 (Pn. - Pt. w godz. 9:00 - 14:00)
e-mai: [email protected]

Redaktor: Antoni Zalewski
ul. ks. I. Skorupki 3,  tel.: 42 66 48 744

Adres mailowy (do przesyłania informacji tekstowych, foto, video):
e-mail: [email protected]

Webmaster strony diecezjalnej i obsługa techniczna: Marek Włodarski, e-mai:[email protected]

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3
e-mail: [email protected]; [email protected]

Przewodniczący: ks. Wiesław Kamiński, tel. 42 66-48-750
Sekretarz: ks. Hubert Kempiński, tel. 42 66-48-751
Biuro Wydziału: s. Leonarda Kuniszewska MSF, tel. 42 66-48-751

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-756; fax 42 66-48-758
strona internetowa: www.katecheza.lodz.pl
e-mail: [email protected]

Przewodniczący: ks. Marcin Wojtasik, tel. 42 66-48-753
Zastępca: Irena Wolska, tel. 42 66-48-757
Biuro Wydziału: Henryka Walczak, tel. 42 66-48-756
Konsultant do spraw nauki religii w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim: Izabela Mazurczyk

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel./fax 42 682-20-22, w. 32 strona www: www.duszpasterstworodzinlodz.pl ; e-mail; [email protected]

Przewodniczący: ks. dr Robert Jaśpiński tel.: 605191331, e-mail: [email protected]
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego: Małgorzata Rosiak tel.533 306 855, email: [email protected]

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 609-102-827;
strona www.lodzpiotrowa.pl; mail: [email protected]

Przewodniczący: ks. Paweł Bogusz, tel. 609-102-827

 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I MASS MEDIÓW

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 42 66-48-743

Przewodniczący: ks. prał. Józef Janiec

WYDZIAŁ DO SPRAW INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-795

Przewodniczący: o. Ernest Zielonka OCD, tel. 42 66-48-793
Referentka diecezjalna: s. Lucyna Witczak, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-795 e-mail: [email protected]
Zastępczyni referentki: s. Agnieszka Małek, antonianka,
tel. 42 679-27-20 e-mail: [email protected]
Asystent kościelny ds. Dziewic i Wdów Konsekrowanych: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 42  637-75-44

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, tel. 42 66-48-700

Przewodniczący: ks. kan. Tomasz Bartczak
Sekretarz: ks. prał. Tadeusz Weber

NADAWCA

Archidiecezja Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 1, jest nadawcą programu radiowego pod nazwą „Radio Plus Łódź

Osobą wchodzącą w skład organów nadawcy jest abp Grzegorz Ryś.
Dane kontaktowe:
e-mail: [email protected]
adres korespondencyjny: 90-458 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 7
adres witryny internetowej: www.archidiecezja.lodz.pl.

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, a nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy również na stronę www.radioplus.pl/lodz