Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: potrzebujemy życia w prawdzie | Wielkopostne Rekolekcje dla Łodzi #4
19:30 | 08.04.2020 | Wyświetleń: 2025 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Potrzebujemy spotkania z Jezusem takiego, które daje nam siłę do życia poznaną prawdą. Prawdą, którą już w sobie mamy (…) Rekolekcje nie są po to żeby zyskać wiedzę. Rekolekcje są po to, aby odbudować taką komunię z Bogiem, która nas zmienia i pozwala nam żyć tą prawdą, którą w sobie od dawna nosimy”- mówił w ostatnim dniu rekolekcji wielkopostnych Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

„Kończymy dziś nasze rekolekcje wielkopostne. Chcę tą Mszę Św. odprawić za wszystkich którzy uczestniczyli w tych rekolekcjach począwszy od domowników, a kończąc na tych, którzy łączą się za pośrednictwem Internetu”- mówił we wstępie Abp Ryś.

W swojej homilii Metropolita Łódzki mówił, że „Jezus jest dyskretny wobec grzechu. Jezus nie czyni grzechu Judasza publicznie znanym, nie pokazał na Judasza palcem. Jest dyskretny i do samego końca jest pełen miłości do tego swojego ucznia. Pewnie tym większej im bardziej zdaje sobie sprawę jak Judasz głęboko upadł.”

Dalej Ksiądz Arcybiskup dodał, że „Judasz znał odpowiedź na pytanie zadane Jezusowi. Piłat rozmawiając z Jezusem miał świadomość, że rozmawia z niewinnym człowiekiem. W pewnym stopniu arcykapłan też wie. To nie jest tak, że brakuje im wiedzy. Na to zwraca uwagę im Jezus: ty mówisz. Co z tego wynika, że to mówisz? Co wynika z tego Judaszu, że wiesz, że dopuszczasz się zdrady? Co wynika Piłacie z tego, że wiesz i mówisz o mnie rzeczy prawdziwe? Nic z tego nie wynika. Żadnej konsekwencji, żadnego konsekwentnego działania i żadnej zmiany w postępowaniu i pewnie żadnej refleksji nad tym co robią. To nie jest tak, że im brakuje wiedzy. Znają odpowiedzi na pytania które zadają. Dość często tak jest z nami. To nie jest tak, że nam brakuje wiedzy o Bogu, o tym co uważa za dobre, a co za złe. To nie jest tak, że brakuje nam wiedzy, ale brakuje nam życia w prawdzie. Brakuje nam życia które podąża za tą wiedzą.”

„Potrzebujemy spotkania z Jezusem takiego, które daje nam siłę do życia poznaną prawdą. Prawdą, którą już w sobie mamy (…) Rekolekcje nie są po to żeby zyskać wiedzę. Rekolekcje są po to, aby odbudować taką komunię z Bogiem, która nas zmienia i pozwala nam żyć tą prawdą, którą w sobie od dawna nosimy”- mówił Metropolita Łódzki.

Po Mszy Św. Metropolita Łódzki skierował ostatnią naukę rekolekcyjną. „Przez te dni trwania rekolekcji patrzyliśmy na naszą osobistą wiarę. Patrzyliśmy na rzeczywistość Boga, który każdego z nas osobiście kocha. Umarł za grzechy każdego z nas. Próbowaliśmy się osobiście nawracać. Każdy mierzył się ze swoją osobistą wiarą, ze swoim uczniostwem. Dziś na zakończenie musimy przeczytać to wezwanie do misji. Posłanie jakie do nas kieruje Jezus”- mówił Abp Ryś.

Metropolita Łódzki odnosząc się do słów „wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata” zwrócił uwagę, że te dwie materie znacznie się od siebie różnią. „Sól jest raczej schowana, gdzieś w szafce w kuchni, a światło jest na świeczniku. Soli raczej się nie widzi. Wchodzi w reakcję np. z pokarmem, który posoliliśmy i ona się w nim rozchodzi. Soli raczej nie widać. Wiem, że coś jest słone, ale jej nie widzę. Inaczej jest ze światłem. Światło jest postawione na świeczniku i je widać. Myślę, że jest tak, że nie każdy kto jest solą, godzi się na to, aby być światłem. To nie jest wcale takie łatwe pójść na świecznik. Nie byłoby też dobrze stawiać na świeczniku kogoś kto nigdy nie był wcześniej solą. Kogoś kto nie jest przekonany do działania cichego i ukrytego, które jest mniej krzykliwe”- zaznaczył Abp Ryś.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.