MĘSKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

I. BONIFRATRZY

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGOOrdo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo – OH
Dom zakonny na terenie archidiecezji, Konwent pw. św. Rafała Archanioła
93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a tel. 42 685-51-00, fax 42 685-51-29
www.bonifratrzylodz.pl e-mail: [email protected]
Przełożony Domu: br. Krzysztof Fronczak – przeor Szpitala Ojców Bonifratrów w Łodzi im. św. Jana Bożego

kapelani Konwentu i Szpitala Ojców Bonifratrów,
ks. Paweł Sobstel, mian. 1 X 2019
ks. Sławomir Wojdal, mian. 27 VIII 2021 tel. 668 500 930

II. DOMINIKANIE

ZAKON BRACI KAZNODZIEJÓWOrdo Praedicatorum – OP
90-601 Łódź, ul. Zielona 13, tel. 783 611 938
www.lodz.dominikanie.pl
Przeor: o. Marek Rojszyk, tel. 600 912 781, e-mail: [email protected]

90-601 Łódź, ul. Zielona 13, tel. 783 611 938
Przełożony: o. Marek Rojszyk, tel. 600 912 781

90-009 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 38, tel. 42 632-57-92
Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża
Proboszcz: o. Marek Rojszyk, tel. 600 912 781; e-mail: [email protected]

III. FILIPINI

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERICongregatio Oratorii S. Philippi Nerii – COr
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81, tel. 44 724-22-39
e-mail: [email protected] www.filipini.vernet.pl
Superior: ks. Grzegorz Chirk, e-mail: [email protected]

IV. FRANCISZKANIE

ZAKON BRACI MNIEJSZYCHOrdo Fratrum Minorum – OFM
Domy zakonne na terenie archidiecezji:

91-738 Łódź, ul. bł. o. A. Pankiewicza 15, tel. 42 656-77-74
Gwardian: o. Bruno Nocoń

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Słowackiego 2 44 649-02-66, fax 44 649-94-44
Gwardian: o. Micheasz Okoński OFM, tel. 44 649-02-66, e-mail: [email protected]

96-140 Brzeziny Łódzkie, ul. Reformacka 1, tel. 46 874-21-45
Gwardian: o.Benedykt Kordula

V. FRANCISZKANIE KONWENTUALNI

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCHOrdo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv
Domy zakonne na terenie archidiecezji:

93-015 Łódź, ul. Krasickiego 2a (lub Rzgowska 41a), tel. 42 689-31-13 rzgowska.franciszkanie.pl; e-mail: [email protected]
Gwardian: o. Piotr Kleszcz, tel. 42 689 31 11

91-510 Łódź, ul. Krecia 37, tel. 42 659-48-32, e-mail: [email protected]
Gwardian: o. Grzegorz Piórkowski

91-520 Łódź, ul. Okólna 185, tel. 42 659-06-06; 659-02-85 [email protected]
Gwardian: o. Radosław Tomczak, tel. (42) 659 02 02

93-279 Łódź, skwer św. Maksymiliana M. Kolbego 1
tel. kancelarii 42 648-95-83, e-mail: [email protected]
Gwardian: o. Sebastian Bielski, tel. 42 648-95-62

VI. JEZUICI

ZAKON TOWARZYSTWA JEZUSOWEGOSocietas Jesu – SJ Domy zakonne na terenie archidiecezji:

90-058 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 60, tel. 42 637-75-44
Superior: o. Remigiusz Recław

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pijarska 4, tel. 44 647-01-51
Superior: o. Adam Sołdek

VII. KARMELICI BOSI

ZAKON BRACI BOSYCH NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMELOrdo Carmelitarum Discalceatorum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo – OCD
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 91-357 Łódź, ul. Liściasta 9, tel. 42 650-74-78
Przeor: o. Ernest Zielonka

VIII. MISJONARZE

ZGROMADZENIE KSIĘŻY MISJONARZY ŚW. WINCENTEGO À PAULOCongregatio Missionis – CM
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 39, tel. 42 215-28-23 e-mail: [email protected]
Superior: ks. Józef Kapias, tel. 42 215-28-23, w. 42

IX. MISJONARZE KLARETYNI

ZGROMADZENIE MISJONARZY SYNÓW NIEPOKALANEGO SERCA BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICYCongregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis – CMF
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 91-117 Łódź, ul. Klaretyńska 2, tel. 42 655-80-80
Superior: o. Wojciech Matuła

X. MISJONARZE OBLACI

ZGROMADZENIE MISJONARZY OBLATÓW NAJŚWIĘTSZEJ I NIEPOKALANEJ PANNY MARYI - Congregatio Missionariorum Oblatorum SS. et Imm. Virginis Mariae – OMI
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 95-073 Grotniki, ul. Ozorkowska 48, tel. 42 717-91-87, e-mail: [email protected]
Superior: o. Tomasz Krauz

XI. PALLOTYNI

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGOSocietas Apostolatus Catholici – SAC
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 197/201, tel. 42 659-48-73
Przełożony: ks. Andrzej Lemański, e-mail: [email protected]

XII. PASJONIŚCI

ZGROMADZENIE MĘKI JEZUSA CHRYSTUSACongregatio Passionis Iesu Christi – CP
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 91-149 Łódź, al. Pasjonistów 23, tel. 42 652-76-50 e-mail:[email protected]
Przełożony: o. Krzysztof Kukliński

XIII. PAULINI

ZAKON ŚWIĘTEGO PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA - Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae – OSPPE
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
91-834 Łódź, ul. Pasterska 14, tel. 42 657-70-87
Przełożony: o. Wojciech Dec, tel. 510 511 075, e-mail: [email protected]

XIV. REDEMPTORYŚCI

ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA - Congregatio Sanctissimi Redemptoris CSsR
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
91-314 Łódź, ul. Piekarska 9, tel. 42 654-59-99
Przełożony: o. Henryk Zienkiewicz, tel. 663 753 372

XV. SALEZJANIE

TOWARZYSTWO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGOSocietas Sancti Francisci Salesii – SDB
Domy zakonne na terenie archidiecezji:

90-242 Łódź, ul. S. Kopcińskiego 1/3 42 678-35-22, fax 42 678-29-47
Dyrektor Domu: ks. Adam Wtulich

90-046 Łódź, ul. Wodna 36, tel. 42 671-84-83
Dyrektor Domu: ks. Przemysław Solarski

98-139 Lutomiersk, ul. M. Kopernika 3, tel. 43 677-49-80, fax 43 677-51-47, e-mail: [email protected]
Dyrektor Domu św. Franciszka Salezego: ks. Kazimierz Dąbrowski

XVI. SERCANIE

ZGROMADZENIE KSIĘŻY NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGOCongregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu – SCI
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 97-400 Bełchatów, ul. Sercańska 1, tel. 44 632-65-70, e-mail: [email protected]
Przełożony: ks. Andrzej Kietla

XVII Instytut Chemin Neuf

Akademik Wspólnoty Chemin Neuf,
ul. Jaracza 11, 90-261 Łódź tel. +48/660 769 692 www.chemin-neuf.pl/pl/
Odpowiedzialny: o.Petr SEYFRIED ccn

XVIII. WSPOLNOTA KONTEMPLACYJNA - SŁUDZY DUCHA POCIESZYCIELA

Dom wspólnoty na terenie archidiecezji:
97-213 Swolszewice Małe, ul. Trzciniec 2, tel. 601 733 648
e-mail: [email protected]
Przełożony: br. Grzegorz Korczak