Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do katechumenów: to nie my wybieramy Pana, to On nas odwiecznie wybiera!
23:35 | 10.03.2019 | Wyświetleń: 1320 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Nie chodzi o to, że my wybieramy Pana. Chodzi o to, żeby odkryć, że to On nas odwiecznie wybiera, że jesteśmy przez Niego od zawsze wybrani. On wybrał nas dla siebie. Wybrał tzn.  zaprosił nas do relacji, która jest relacją miłości. Jesteśmy wybrani! – mówił do katechumenów pasterz Kościoła Łódzkiego – abp Grzegorz Ryś.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w łódzkiej katedrze podczas Mszy świętej celebrowanej przez metropolitę łódzkiego, miał miejsce obrzęd wybrania i uroczystego wpisania imienia katechumenów przygotowujących się do Chrztu w Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym przy Bazylice Archidiecezjalnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Łodzi.

W homilii ksiądz arcybiskup odwołując się do Narodu Wybranego, który doświadczał Boga i dobrze wiedział, że prowadzi Go mocną ręką – która jest na służbie Jego miłości. Izraelici nie zastanawiają się teoretycznie nad Bogiem. Oni nie uczyli się na pamięć definicji Boga. Nie przeprowadzali dowodów na to, że On istnieje. Wszystko co wiedzą, to jest to, że Bóg w ich życiu działa, i to jest pierwsze doświadczenie wybrania. Macie takie? Zobaczyliście Go nie w katechizmie, nie w wykładach, tylko w swoim życiu? Macie takie momenty, że możecie powiedzieć: tu była ręka Boga? – pytał arcybiskup.

– Drugi moment doświadczenia tego, że Bóg nas wybiera, to jest monet, kiedy Bóg zaczyna do nas mówić. – tłumaczył arcybiskup Ryś. – Bóg ma do nas Słowo. Słowo, które jest nam bliskie. (…) My nie szukamy Boga po omacku. My się nie domyślamy kim On jest dla nas. Myślę, że wcale nie jest takie ważne, że my możemy do Niego mówić, bo czasami jest dla nas ważniejsze to, by przed Nim posiedzieć w ciszy. Najważniejsze jest to, że On do nas mówi! On ma dla nas Słowo!- podkreślił.

– Trzeci moment wybrania, to jest Wcielenie – kiedy Syn Boga, Odwieczne Słowo Boga – staje się jednym z nas. To jest wybór. Staje się jednym z nas ostatecznie po to, żeby być z nami jednym ciałem, żeby się z nami zjednoczyć. Byśmy razem z Nim tworzyli jedno ciało. Byśmy razem z Nim, przeżyli komunię w ciele. Przygotowujecie się do Chrztu, ale przygotowujecie się również do przyjęcia Komunii Świętej. Będziecie mieć w sobie Ciało i Krew Syna Bożego. Będziecie z Nim jedno w Ciele i Krwi.  – zauważył celebrans.

Po homilii metropolita łódzki zaprosił do prezbiterium katedry jedenastu katechumenów wraz z chrzestnymi, a następnie, każdy z nich przedstawił swoje imię i wpisał je do księgi katechumenów. Po czym została odmówiona modlitwa za przygotowujących się do Chrztu, w czasie której rodzice chrzestni trzymali rękę na prawym ramieniu katechumena – czym dali wyraz, że są razem z nimi w imieniu Kościoła, są obok i wspierają swoją modlitwą. Obrzęd zakończyło odesłanie katechumenów, na wzór tego, jak czyniono to w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Obrzęd wybrania i uroczystego wpisania imienia jest drugim stopniem przygotowania do przyjęcia Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego, które katechumeni otrzymają w Noc Paschalną.

Więcej na temat przygotowania dorosłych do Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania można znaleźć na stronie www Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego działającego przy Bazylice Archidiecezjalnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.