Abp Ryś do członów Ruchu Światło Życie: dajcie się posłać Panu do ewangelizacji w swoich domach!  
22:05 | 13.06.2020 | Wyświetleń: 1350 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Ta liturgia jest dla tych, którzy przeżywają w sobie to przynaglenie, tą wyrzucająca z krzesła moc Ducha Świętego. A jakby takich było za mało, to ta modlitwa jest dla tych, by się modlić o takich ludzi. To nie jest tak, że Ruch Światło Życie nie ma ludzi. Ludzie są… ale jak ich wyrzucić do tej pracy? – pytał oazowiczów arcybiskup Grzegorz Ryś.

Jest już tradycją, że w połowie czerwca odbywa się Oaza Matka – Msza Święta Posłania – na której są obecni animatorzy oraz uczestnicy wakacyjnych Oaz. W tym roku – z uwagi na koronawirusa covid 19 i związane z tym obostrzenia – liturgia posłania odbyła się w łódzkiej katedrze z zachowaniem wszelkich reżimów bezpieczeństwa.

Liturgii posłania przewodniczył ks. Marcin Majsik – diecezjalny moderator Ruchu Światło – Życie, a homilię wygłosił metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który powiedział między innymi – pójdziecie do ewangelizacji wyłącznie wtedy, kiedy poczujecie wewnątrz gwałtowną siłę Pana, który was uposaża, który wam nie pozwala spokojnie siedzieć, który w was rozpala charyzmaty działania posługi, i który was po prostu do tej roboty gna! Nie dlatego, że dostaliście do tego jakieś uposażenie zewnątrz. Tego nie załatwi jakaś struktura, tego nie załatwi żaden program. Możemy mieć ludzi, którzy od formalnej strony wszystko mają, ale nie doświadczają tego gwałtownego wyrzucania ich do tej posługi przez Pana. – zauważył łódzki pasterz.

– To w Ruchu Światło – Życie jest niesłychanie ważne, jesteście posłani na żniwo, żeby zbierać to, przy czym wy się nie natrudziliście. Trzeba wchodzić w ich trud. Wchodzić z szacunkiem dla ich siewu. To jest bardzo ważne – by w takim Ruchu jakim jest Ruch Światło- Życie – wyzbywać się takich ambicji i myślenia, że ode mnie się wszystko zacznie. A dlaczego miałoby się od ciebie zaczynać? Pan już dawno posiał, uciesz się tym, że możesz żniwować, że ciebie wybrał do żniwa. Taka umiejętność zaopiekowania się o siew, ale nie mój, ale Pana. – podkreślił kaznodzieja.

Metropolita łódzki zwrócił uwagę  na to, że najważniejsza rzecz w posłaniu jest wpisana w polecenie – nie idźcie do pogan i do samarytan, ale idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. To nie jest misja na zewnątrz. To nie jest misja do świata. To nie jest rezygnacja z ewangelizacji świata. Skutecznie ewangelizować mogą tylko ci, którzy sami przyjmują ewangelię. Możesz iść na krańce świata jeśli zadbałeś o ewangelię we własnym w domu. Jeśli nie potrafisz zadbać o ewangelizację własnego domu, to uważaj, bo może te wszystkie ambicje ewangelizacyjne w stosunku do całego świata, to jest ucieczka od tego, co jest twoim pierwszym zadaniem! – zaznaczył arcybiskup.

Przed błogosławieństwem ksiądz Marcin Majsik – diecezjalny moderator Ruchu Światło – Życie podziękował wszystkim obecnym w świątyni za obecność i wspólną modlitwę. Przed ołtarzem zostały wręczone też dyplomy dziewięciu uczestnikom dwuletniego kursu animatora oazowego.

Następnie główny celebrans odmówił modlitwę posłania, a ks. dr. Piotr Kulbacki wręczył przedstawicielom rejonów świecę, która będzie towarzyszyła uczestnikom tegorocznych rekolekcji oazowych.

Jak informuje ks. Majsik – z uwagi na koronawirusa covid 19 w tym roku oazy wakacyjne się nie odbędą. W ich miejsce w parafiach, gdzie najprężniej działają wspólnoty oazowe, odbędą się młodzieżowe rekolekcje stacjonarne.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.