Archidiecezja Łódzka
Przyjęcie do Katechumenatu w Archidiecezji Łódzkiej 2018
22:00 | 18.11.2018 | Wyświetleń: 727

W II Światowy Dzień Ubogich w katedralnej parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Łodzi, podczas Mszy św. akademickiej o godz. 19:00 miał miejsce obrzęd przyjęcia do Katechumenatu dorosłych. którzy tym samym rozpoczynają swoje przygotowanie do przyjęcia Sakramentów Inicjacji Chrześcijańskiej.

Uroczystemu rozpoczęciu Katechumenatu przewodniczył Arcybiskup Grzegorz Ryś, który w drzwiach świątyni przywitał kandydatów do chrztu pytając ich o imię oraz oczekiwania wobec Kościoła Bożego. Następnie naznaczył znakiem krzyża ich czoła i narządy zmysłów, po czym wręczył im krzyż – znak miłości Chrystusa i Jego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem.

„Widzieliście Jezusa przychodzącego z wielką mocą i chwałą? Popatrzcie się na krzyż, bo Jezus nie ma innej mocy, ani chwały. To jest bardzo ważne. Jezus mówił do uczniów, że nie umrą, dokąd nie zobaczą Syna przychodzącego w mocy i chwale. To się stało kiedy widzieli Go na krzyżu”- mówił w swojej homilii Metropolita Łódzki.

Dalej Ksiądz Arcybiskup mówił, że Wiara to jest relacje, a nie jakiś szczególny rodzaj wiedzy. Jest poznanie w jakie człowiek wchodzi tylko w miłości. Znasz osobę, którą kochasz. To jest inne poznanie, niż nauczyć się o kimś jego biogramu z Wikipedii.

Po homilii i wyznaniu wiary Ksiądz Arcybiskup wręczył katechumenom księgę Pisma Świętego mówiąc: przyjmij Ewangelię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, abyś Go lepiej poznał i wierniej naśladował.

Następnie odwołując się do tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa przypomniał, że nieochrzczeni po zakończeniu liturgii słowa wychodzili ze świątyni, gdyż nie byli jeszcze gotowi do uczestnictwa w Uczcie Eucharystycznej. W myśl tej wielowiekowej tradycji katechumeni, którzy dotąd siedzieli w pierwszym rzędzie w katedrze, udali się na tył świątyni.

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentów Inicjacji Chrześcijańskiej dorosłych składa się z trzech etapów. Do każdego z nich katechumeni przygotowują się w Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym przy Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Zakończenie tego kilkumiesięcznego katechumenatu będzie miało miejsce w Wigilię Paschalną 2019 roku.