Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Nawrócenie to zmiana myślenia, a potem zmiana postępowania!
12:11 | 16.04.2020 | Wyświetleń: 1066 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Pismo Święte samo w sobie może być trudne, bo zamknięte, ale z drugiej strony to my możemy mieć blokadę na poziomie rozumienia. Pismo otwiera się, kiedy się ma klucz śmierci i zmartwychwstania Mesjasza. O tym jest Biblia. Owocem tej śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest nawrócenie i odpuszczenie grzechów. – mówił abp Ryś.

W kolejnym dniu oktawy Zmartwychwstania Pańskiego podczas porannej Eucharystii metropolita łódzki w swoim nauczaniu pasterskim odniósł się do fragmentu Dziejów Apostolskich, w których święty Piotr głosi swój drugi Kerygmat.

– Trudno nam wyobrazić sobie te emocje towarzyszące dotykaniu jednej czy drugiej ręki Jezusa, oglądaniu śladów gwoździ. Co byście pomyśleli, odtykając tych przebitych rąk i nóg. Pomyślelibyście pewnie po co to wszystko? Do czego potrzebna była, aż taka miłość, aż taka? Do odpuszczenia grzechów. Do odwrócenia się od grzechów. – zauważył łódzki pasterz.

– Nowy Testament na określenie nawrócenia zna dwa słowa – metanoeite, epistrephate. Pierwsze znaczy tyle, co zmiana myślenia – (pol.) pokutujcie, zmieniajcie myślenie, otwarcie umysłu. Drugie sformułowanie oznacza – zmienicie kierunek drogi. Jak zmienię myślenie, to jest szansa, że zmienię też postępowanie. Obydwa te wymiary nawrócenia są ważne. Zmiana myślenia, a potem zmiana postępowania. Jezus nam błogosławi w tym odwracaniu się od grzechu. – podkreślił kaznodzieja.

– Cała Biblia jest o tym, że Ojciec dźwignął Syna ze śmierci do Zmartwychwstania na odpuszczenie naszych grzechów. Można podchodzić do Biblii inaczej. Można szukać w Biblii zagadek. Można w Biblii szukać odpowiedzi na różne pytania. Ludzie robią różne rzeczy z Pismem Świętym. Ono nie jest o tym! Ono jest o Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym, żeby nam błogosławić w odwróceniu się od grzechów! – zakończył celebrans.

Pod koniec liturgii – przed błogosławieństwem – ksiądz arcybiskup zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy podczas Drogi Światła, która będzie celebrowana w dniu jutrzejszym w kaplicy domowej metropolity łódzkiego. Retransmisja tego nabożeństwa jutro o godz. 19:00 na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej oraz stronie www.archidiecezja.lodz.pl .

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.