Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: nasza miłość jest odpowiedzią na miłość Jezusa
07:47 | 15.05.2020 | Wyświetleń: 533 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Trzy dni pod rząd słyszymy w Ewangelii o przykazaniu miłości. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. To tak jak Ja was umiłowałem, nie jest tylko pokazaniem ideału, nie jest pokazaniem miary. Jest przede wszystkim uświadomieniem, że miłość nie jest już tylko przykazaniem, ale jest odpowiedzią. Jest pierwszy, który kocha – to jest Jezus. Jest pierwszy, który wybiera mnie do miłości i do przyjaźni i dlatego mówi miłujcie się. Miłość jest odpowiedzią”- mówił Ksiądz Arcybiskup w swojej homilii wygłoszonej podczas Mszy Św sprawowanej w Archikatedrze Łódzkiej.

Dalej Metropolita Łódzki przywołał kontekst w którym Pan Jezus mówi o przykazaniu miłości. „U św. Jana przykazanie miłości przywołane jest na ostatniej wieczerzy. Za chwilę Jezus będzie pojmany, za chwilę będzie zabity i właśnie co został zdradzony. To są takie momenty, kiedy człowiek czuje się zwolniony z przykazania miłości. O jaką miłość chodzi: do zdrajcy, do mordercy, do zaprzańca? O jaką miłość chodzi? To są takie momenty, kiedy bardzo potrzeba nam takiej świadomości, że nasza miłość jest odpowiedzią. Nie jest jedynie przykazaniem. Jest odpowiedzią na miłość Jezusa.”

Przed błogosławieństwem Abp Ryś zachęcił wszystkich do uczestnictwa w Drodze Światła, która będzie dostępna na stronie Archidiecezji Łódzkiej i na kanale YouTube o godzinie 19. „Jest to niezwykłe nabożeństwo, które Kościołowi przypomniał św. Jan Paweł II w roku 2000. Przypomniał to nabożeństwo, które pierwotnie jest związane ze św. Janem Bosko”- powiedział Ksiądz Arcybiskup.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.