Archidiecezja Łódzka
Jesienna Sesja Duszpasterska dla kapłanów posługujących w Archidiecezji Łódzkiej
16:11 | 17.10.2019 | Wyświetleń: 2145 | Autor: ks. Paweł Kłys

W Wyższym Seminarium Duchownym zakończyła się dwudniowa jesienna sesja duszpasterska dla duchownych diecezjalnych i zakonnych posługujących na terenie Archidiecezji Łódzkiej. Spotkania tego typu  odbywają się dwa razy w roku wiosną i jesienią, a poruszane na nich tematy dotyczą spraw Kościoła lokalnego oraz powszechnego.

Wprowadzając w tematykę jesiennej sesji kapłańskiej metropolita łódzki – abp Grzegorz Ryś wskazał na biblijne podstawy i znaczenie roku jubileuszowego oraz przedstawił plany związane z obchodami jubileuszu 100-lecia Archidiecezji Łódzkiej.

Głównym prelegentem spotkania był ordynariusz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej – ks. bp Edward Dajczak. Podzielił się on zebranymi na sali duchownymi doświadczeniami oraz przemyśleniami związanymi z Synodem Diecezjalnym, który aktualnie trwa w jego diecezji.

Ksiądz biskup Ireneusz Pękalski – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej zaprezentował obecny stan prac drugiego roku IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej oraz wskazał na założenia związane z ostatnim rokiem synodalnym. Przypomniał, że jest możliwe, by w pracach istniejących już grup synodalnych uczestniczyły nowe osoby, które dotąd nie należały do Synodu.

Praca w grupach kapłańskich i prezentowanie wniosków zakończyło jesienną kapłańską sesję duszpasterską.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.