Msza Święta Posłania i zmiany personalne duchownych Archidiecezji Łódzkiej
17:28 | 24.06.2019 | Wyświetleń: 19099 | Autor: ks. Paweł Kłys

W uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela (24 czerwca), w katedrze łódzkiej celebrowana była Msza święta posłania, w której uczestniczyli księża proboszczowie odchodzący na emeryturę oraz duchowni, którzy w tym roku będą mieli zmianę dotychczasowego miejsca swojego posługiwania.

Co roku w czerwcu, w wielu diecezjach, odbywają się zmiany personalne w parafiach. Jest to podyktowane tym, że każdy kapłan w swojej posłudze oddaje się do dyspozycji biskupa, który posyła go, do posługi duszpasterskiej tam, gdzie jest aktualnie taka potrzeba.

Eucharystię w łódzkiej katedrze wraz z metropolitą łódzkim koncelebrował arcybiskup senior Władysław Ziółek, biskup Ireneusz Pękalski, biskup Marek Marczak oraz kapłani obecni w świątyni.

O obietnicy danej kapłanowi Zachariaszowi przez Boga oraz o narodzinach Jana Chrzciciela mówił w swojej homilii arcybiskup Grzegorz. – My dzisiaj możemy jak Zachariasz wychwalać Boga za to, że każdy z nas jest odwiecznie przez Boga pomyślany, że tak jak tu wszyscy jesteśmy, tak nie ma nikogo, kto by był na tym świecie przypadkowo, kto by się na tym świecie znalazł przez pomyłkę. Jesteśmy tu w tej chwili – w tej katedrze – gdyż Bóg odwiecznie obmyślał ten moment, odwiecznie obmyślał tożsamość każdego z nas. On nas odwiecznie zna. Zachwycał się nami, zanim byliśmy w stanie świadomie dokonać jakikolwiek czyn. W Bogu jest odwieczny zachwyt nad każdym z nas! – podkreślił.

– Zanim się urodzimy. Zanim zdążymy cokolwiek popsuć. Zanim zdążymy nagrzeszyć. Pan napisał scenariusz z miłosierdzia. Tak czyta Zachariasz. Tak czyta swoje życie i życie swojego syna. Nie chce przy nim nic kombinować, nie chce nic robić po swojemu, pisząc w glinie: Jan jest jego imię. W tym zamyśle Bożym, w tym miłosierdziu Bożym jest nasze szczęście. Jest dowód na to, co jest w imieniu Zachariasza – Bóg pamięta, bo jest wierny! – zaznaczył łódzki pasterz.

Przed błogosławieństwem ksiądz arcybiskup podziękował odchodzącym na emeryturę proboszczom, a następnie wręczył kapłanom dekrety na parafie udzielając błogosławieństwa na posługę w nowych miejscach i przy nowych zadaniach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.