Archidiecezja Łódzka
Iskra dla Pana | Koncert Ewangelizacyjny w Bełchatowie
13:19 | 16.06.2019 | Wyświetleń: 1374 | Autor: Antoni Zalewski

„Iskra dla Pana”- pod takim hasłem odbył się Koncert Ewangelizacyjny w Hali Energia w Bełchatowie. Wydarzenie to było poprzedzone warsztatami muzycznymi pod przewodnictwem Huberta Kowalskiego – dyrygenta zespołu „Jednego Serca, Jednego Ducha”.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16 w Hali Energia w Bełchatowie. Uczestnicy tego wydarzenia mogli nauczyć się tańca panamskiego, a także wysłuchać przejmującego świadectwa małżonków o odbudowie wspólnych relacji poprzez odbudowę relacji z Bogiem.

Kolejnym punktem spotkania było Słowo Boże do którego rozważania poprowadził Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. W swoim słowie Metropolita Łódzki zauważył, że w dzisiejszych czasem problem polega na tym, że człowiek tkwi w zamrażarce. „Człowiek zdrętwiał, człowiek jest w bezruchu, człowiek jest skuty zimnem. Jeżeli człowiek ma wychłodzone serce, to nie mów mu, że jest mu zimno, tylko go zagrzej. Zanieś mu ogień, a nie mów mu, że zimno jest zabójcze. Jesteśmy specjalistami od tych wszystkich teorii i koncepcji. Potrafimy ludzi zrecenzować.”

Dalej Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, że najgorsze jest człowiekowi, który ma wychłodzone serce, mówić, że mróz jest szkodliwy, albo mu opowiadać jak rozpalić ognisko. „Należy posłać do nich ludzi nie teoretyków, tylko ludzi zapalonych, którzy nie mogą spokojnie patrzeć na Chrystusa umierającego i zmartwychwstałego. Nie mogą spokojnie patrzeć z wychłodzonym sercem, tylko odkrywają w sobie pożar. Wtedy idą do innych i potrafią ich ogrzać.”

Centralnym punktem Koncertu Ewangelizacyjnego była adoracja Najświętszego Sakramentu, który wystawiony był na płycie hali. Podczas wystawienia można było także przystąpić do spowiedzi, a także do modlitwy wstawienniczej. Następnie odśpiewana została Litania do Serca Jezusa, a także zostało udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Ostatnim punktem Koncertu Ewangelizacyjnego było wspólne wyjście przed Halę Energia gdzie uczestnicy odpalili świece, a także zimne ognie od paschału i wspólnie odśpiewany został Apel Jasnogórski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.