Archidiecezja Łódzka
Góra Błogosławieństw, Kościół Rozmnożenia Chleba, Jezioro Galilejskie oraz dom św. Piotra – ekumeniczna Pielgrzymka do Ziemi Świętej
20:03 | 05.12.2018 | Wyświetleń: 2863 | Autor: ks. Paweł Kłys

Kolejny – trzeci – dzień wspólnego pielgrzymowania po Ziemi Zbawiciela pielgrzymi z Łodzi rozpoczęli od wizyty na Górze Błogosławieństw, gdzie każdy z uczestników po zapoznaniu się z rysem historycznym tego miejsca, miał blisko godzinę czasu na indywidualną lekturę Pisma Świętego – Kazania na Górze lub Kazania na równinie.

Kościół rozmnożenia chleba, był kolejnym miejscem gdzie pątnicy z Łodzi mogli medytować cud Jezusa, który upamiętniony został na posadzce świątyni w postaci mozaiki przedstawiającej dwie ryby i kosz z chlebami.

Następnie pielgrzymi udali się nad Jezioro Galilejskie, gdzie wsiedli na trzy statki i udali się w rejs. Będąc mniej więcej połowie Jeziora, trzy łodzie zostały połączone ze sobą i odczytano ewangeliczny tekst opowiadający o Piotrze, który wyszedł z Łodzi i szedł do Jezusa po Jeziorze. Refleksję biblijną na temat zwiastowanego tekstu wygłosił arcybiskup Grzegorz Ryś.

– Burza na jeziorze jest zapowiedzią tego, co Kościół miał przeżyć. Kościół miał wyjść z Ziemi Świętej i pójść z ewangelią do pogan. Ile razy my mówimy, że chcemy wyjść z ewangelią na zewnątrz żeby ją głosić, wtedy zaczyna wiać i zaczyna się robić wiele rzeczy przeciwnych. To nie jest takie łatwe. My przyjechaliśmy tutaj, żeby stąd wrócić uczniami, apostołami, ewangelizatorami – bójcie się, bo to nie będzie takie proste! Będzie wiało, fale będą duże, wtedy potrzebujecie oprzeć się na Jezusie, żeby stać się rzeczywiście apostołami po stronie pogańskiej! – tłumaczył arcybiskup Grzegorz.

Kolejnym miejscem odwiedzonym dziś przez pielgrzymów był dom świętego Piotra w Kafarnaum. Tam podczas wspólnego nabożeństwa pątnicy wysłuchali fragmentu opowiadającego o powołaniu apostołów.  Odnosząc się do tego tekstu biskup Marek Marczak wskazał na to, że czasem pójście za Jezusem związane może być pozostawieniem kogoś lub czegoś, może być rezygnacją z siebie, ze swoich pragnień i przyzwyczajeń, a nawet tradycji.

– Powołanie przez Jezusa, zawsze związane jest z jakimś porzuceniem i domaga się od nas jakiś decyzji życiowych, ale ta decyzja życiowa wcześniej lub później zostaje zweryfikowana przez trudności. Gdy przychodzą trudności, a zwłaszcza gdy przychodzi krzyż, ciężki krzyż mojego zagrożenia, zagrożenia mojego zdrowia, życia, mojej wolności, to wtedy powołanie Jezusa, właściwie moja decyzja pójścia za Nim, zostaje poddana mocnej weryfikacji i jak pisze św. Marek – wtedy uczniowie opuścili Go. – podkreślił biskup Marczak.

– Kiedy rodził się ruch ekumeniczny – kontynuował biskup łódzki – to powstawał on na terenach misyjnych, tam gdzie uczniowie Chrystusa chcieli głosić wiarę w Niego. Widzieli oni – a byli to nasi bracia prawosławni i protestanci – że podział miedzy nami chrześcijanami sprawia, że nauczanie o Jezusie jest trudne, i że trzeba Chrystusa głosić wspólnie, bo inaczej nie jesteśmy wiarygodni. Powołanie, aby być Jego uczniem, to sprawa tego, że trzeba coś zostawić, porzucić. Czasem jest to osoba, czasem jakaś rzecz, a czasami jakaś ludzka tradycja, która sprawia, że zręcznie, bardzo zręcznie potrafimy tłumaczyć sobie jaka jest wola Boża w moim życiu, w mojej wspólnocie. – zaznaczył kaznodzieja.

Następnie duchowni z Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko – Reformowanego, Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i Kościoła Prawosławnego opowiedzieli krótko na temat rozumienia przez ich Kościoły Prymatu Piotra.

Liturgię zakończyła modlitwa wszystkich wiernych zgromadzonych w świątyni, którzy wyciągając swoje ręce modlili się za duchownych, którzy w swoich Kościołach pełnią urząd.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.