Autor: Julia Saganiak
Wyświetleń: 1248
„Już czas. Napiszmy historię razem” | Spotkania liderów Kościoła i wspólnot chrześcijańskich

„Już czas. Napiszmy historię razem” to hasło spotkania liderów Kościoła i wspólnot chrześcijańskich. Przez trzy dni uczestnicy będą modlić się i podejmować temat jedności chrześcijańskiej. 

10 lutego w Łodzi przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrześcijańskich z Polski i świata zebrali się na wydarzeniu pod hasłem „Już czas. Napiszmy historię razem”. Spotkanie rozpoczęło się wstępem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, który skierował krótkie słowo do uczestników. Zauważył, że w 1. Liście do Koryntian kilka razy pojawia się słowo schizmata oznaczające podziały. Paweł założył Kościół w Koryncie, ale najpierw przez 18 miesięcy ciężko przy nim pracował. Dopiero 5 lat później napisał 1. List do Koryntian. - Widać z tego Listu, że wielu problemów Koryntianie są świadomi do tego stopnia, że zadają Pawłowi pytania. On na te pytania odpowiada, ale charakterystyczne jest to, że odpowiada od siódmego rozdziału. To są ważne pytania o małżeństwo, dziewictwo, spożywanie pokarmów, które pochodzą z bałwochwalczych świątyń - powiedział Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Przez pierwsze sześć pytań Paweł odpowiada na pytania, których Koryntianie nie zadali, na przykład dotyczących kwestii jedności. Paweł ma świadomość podziałów w Kościele korynckim, dlatego podejmuje ten niemal najistotniejszy temat. Ksiądz Arcybiskup powiedział, że jeśli nikt w Kościele nie pyta o jedność, to dochodzi do pewnego dramatu. - To jest straszny dramat Kościoła, jeśli to pytanie nie pada: skąd się biorą podziały i co z nimi możemy zrobić? Jeśli przyzwyczailiśmy się do podzielonego Kościoła, jesteśmy dramatycznym Kościołem-to jest przesłanie Pierwszego Listu do Koryntian - tłumaczył Metropolita Łódzki. 

Podziały są przeciwne kerygmatowi, prawdzie o ukrzyżowanym Panu i temu, co znaczy w Kościele posługa. Metropolita Łódzki podkreślił, że to spotkanie ma być pomocą w usłyszeniu pytania o jedność w naszym Kościele.  

Kolejno głos zabrał Henryk Wieja, ewangelista i współtwórca Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. Zainspirowany 2. Listem do Koryntian mówił o powołaniu Kościoła, który ma być obrazem jedności Ducha. - Jedność Ducha to nie jest to samo co jednomyślność. W Dziejach Apostolskich ilekroć jest mowa o jednomyślności, jest błąd w tłumaczeniu, jest mowa o pielęgnowaniu jedności Ducha - tłumaczył Henryk Wieja, wskazując, że apostoł Paweł podkreślał powołanie do jedności, aby świat uwierzył, że Bóg posłał Chrystusa, a drogą do jedności jest znoszenie siebie nawzajem w miłości. 

Po wspólnym wstępie Metropolita Łódzki wraz z Henrykiem Wieją pomodlili się za zmarłego Andrzeja Sionka, wieloletniego współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego i lidera Katolickiego Stowarzyszenia „En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan”.

Wydarzenie potrwa 3 dni. Celem jest refleksja nad słowem Bożym i chrześcijańskie zainspirowanie do działania, do budowania mostów i tworzenia jedności. Ponadto zebrani chcą odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa, który modląc się do Ojca, prosił: „aby byli jedno” (J 17, 21). Udział weźmie również delegat Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan – ks. Juan Usma Gomez oraz zaproszeni goście ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Szkocji, Francji, Belgii, Szwecji, Czech, Niemiec i Włoch. Spotkanie każdego dnia rozpocznie się wspólną Mszą Świętą w archikatedrze łódzkiej, a ewangelicy spotkają się na nabożeństwie organizowanym zgodnie z własną tradycją. 

 Organizatorami spotkania jest Archidiecezja Łódzka, Krajowa Służba Komunii (CHARIS) w Polsce oraz Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła  Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Polskie Forum Chrześcijańskie oraz United in Christ.