Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Słowo Chrystusowe jest jak miecz, który pokazuje podziały
10:00 | 22.10.2020 | Wyświetleń: 439 | Autor: Antoni Zalewski

„Dzisiaj wspominamy w Kościele św. Jana Pawła II i jego wstawiennictwu chcemy powierzyć wszystkich, którzy cierpieli i cierpią z powodu pandemii”- mówił na początku Mszy Św. Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita Łódzki sprawował Eucharystię w swojej domowej kaplicy. W swojej homilii mówił o tym, że Jezus wnosi ze sobą podział kiedy przychodzi. „To jest podział, który pochodzi z tego ognia, który jest posłany na ziemie. Nie grzech rozdziela ludzi, tylko ogień, którym jest Duch Św. i to ten ogień objawia podziały. Ludzi, którzy zderzają się z tym ogniem jakoś się dzielą. Jedni idą dalej, inni się zatrzymują”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Dalej Abp Ryś podkreślił, że pokój, który przynosi Jezus to nie jest taki święty spokój za wszelką cenę. „Słowo Jezusowe w Duchu Św. jest jak miecz, który pokazuje podziały, tylko, że te podziały się inaczej przeżywa niż te, które wynikają z grzechu. Jeśli różnice między nami pojawiają się, ale właśnie dlatego, że jesteśmy skonfrontowani z ogniem, mieczem Ducha Św. to my inaczej je przeżywamy”- zauważył Metropolita Łódzki i podkreślił, że jeśli konflikt zaistnieje, to trzeba stawić mu czoła i jeśli człowiek w ogniu Ducha Św. przeżywa taki konflikt to szuka jedności, która nie będzie formą jakiegoś kompromisu tylko będzie odnalezieniem jedności na innym poziomie.

W codziennych Eucharystiach z metropolitą łódzkim transmitowanych on-line z kaplicy domu biskupiego można uczestniczyć codziennie o godz. 7:30 wchodząc na stronę www.archidiecezja.lodz.pl lub na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.