Archidiecezja Łódzka
Wspólne dzieło ponad podziałami – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
10:30 | 03.12.2017 | Wyświetleń: 1771 | Autor: ks. Paweł Kłys

Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki (Kościół Katolicki), wielce błogosławiony Atanazy – biskup diecezji łódzko – poznańskiej (Kościół Prawosławny) oraz ksiądz biskup Jan Cieślar – biskup diecezji warszawskiej (Kościół Ewangelicko – Augsburski) spotkali się wspólnie, aby zapalić świece charytatywne, a tym samym zainaugurować ekumeniczną akcją pomocy dzieciom potrzebującym pomocy.

– Ta świeca oznacza naszą pomoc dzieciom w tym czasie bożonarodzeniowym i także późniejszym, bo środki pozyskane przy tej okazji, mogą być wykorzystane jeszcze długo. – mówi abp Grzegorz Ryś. To bardzo piękne, że dzieci potrafią jednoczyć myśli, działania, modlitwę i wiarę uczniów Jezusa z różnych Kościołów. Jesteśmy wdzięczni tym dzieciom, za to, że potrafią nas zgromadzić wokół tego co dobre, co słuszne, co piękne, co prawdziwe! – dodaje metropolita łódzki.

Zapalam świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, ponieważ… tak brzmią pierwsze słowa wypowiadana przez trzech biskupów, którzy stolice swoich diecezji mają w Łodzi.

– Niech płomień tej świecy ogrzeje serca wszystkich, którzy potrzebują pomocy, a Chrystus wszystkim pomoże! Niech te świece, które będą dystrybuowane w naszych parafiach, posłużą do tego, by głodny otrzymał posiłek, a nagi dostał odzienie. – mówił bp Atanazy.

Już po raz 24. wraz z początkiem Adwentu rusza wspólna akcja świąteczna zorganizowana przez katolicką Caritas, prawosławne Eleos i protestancką Diakonię, która jednoczy we wspólnym dziele charytatywnym wszystkich, którym leży na sercu pomoc tym, którzy jej tak bardzo potrzebują.

– W tym roku nasza wspólna akcja nosi tytuł: Miłosierdzie jest jedno. W tym jednoczymy się jako chrześcijanie, aby myśleć o naszych braciach najmniejszych. W tym jednoczymy się zdeterminowani słowem samego Mistrza: cokolwiek uczynilibyście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczynicie! – podkreśla bp Cieślar.

Łódź, jako miasto wielokulturowe, mimo wielu odmienności konfesyjnych, pozwala działać wspólnie ponad podziałami w sposób szczególny w dziele pomocy charytatywnej.