Szkaplerz jest znakiem czułości Maryi – nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej #1
20:36 | 07.07.2020 | Wyświetleń: 850 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jezus swojej łaski czułości chce nam w sposób szczególny udzielać przez Maryję. Szkaplerz – jest przedziwnym i przecudnym znakiem czułości Maryi. – mówił o. Ernest Zielonka.

Dziś – na dziewięć dni przed świętem Matki Bożej Szkaplerznej – w łódzkim Karmelu Sióstr Karmelitanek Bosych rozpoczęła się nowenna, której w tym roku przewodniczy ojciec Ernest Zielionka – przeor łódzkiego klasztoru ojców  karmelitów.

W homilii ojciec karmelita przybliżył postać proroka Eliasza – założyciela zakonu karmelitańskiego i wskazał na jego doświadczenie miłości Bożej, jaka objawiła się w jego życiu w spotkaniu z Bogiem.

– Bóg kocha nasz czułą miłością. Zatem, jeżeli ty jesteś kochany, to nie ma żadnego powodu byś sam od siebie nie zaczął kochać. Przygoda Eliasz zaczyna się od doświadczenia czułości Boga. Szkaplerz dla Szymona Stocka jest obrazem czułości Maryi. W dzisiejszych czasach,  kiedy tej czułości nam tak bardzo brakuje, bo mamy wszystko wirtualne, za bardzo bezobjawowe, Karmel jest takim dotykalnym znakiem czułości Maryi i troskliwości Boga o każdego z nas! – podkreślił ojciec przeor.

Po błogosławieństwie odbyło się nabożeństwo, podczas którego odmówiono modlitwy na pierwszy dzień nowenny szkaplerznej.

Nowenna w łódzkim Karmelu odbywa się codziennie od 7 do 15 lipca o godz. 18:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.