Archidiecezja Łódzka
Trybunał Metropolitalny
15:30 | 12.02.2019

Trybunał Metropolitalny Łódzki stanowi I instancję dla wszystkich spraw karnych, spornych i małżeńskich wniesionych z Archidiecezji Łódzkiej. Trybunał Metropolitalny Łódzki jest trybunałem II instancji dla Diecezji Łowickiej.Trybunałem II Instancji dla Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego jest Sąd Metropolitalny Warszawski.


K O N T A K T

Trybunał Metropolitalny Łódzki
ul. Ks. Ignacego Skorupki 3
90-458 Łódź
Tel. 0 42 66 48 748
e-mail: trybunal@archidiecezja.lodz.pl
Kancelaria czynna: poniedziałek – piątek, godz.: 8-14


PRZEWODNICZĄCY:  abp dr hab. Grzegorz Ryś

WIKARIUSZ SĄDOWY:
  ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

SĘDZIOWIE: 
bp dr Ireneusz Pękalski, o. dr hab. Tomasz Gałkowski CP, ks. mgr Tadeusz Weber, ks. dr Zbigniew Tracz, ks. dr Przemysław Góra, ks. dr Łukasz Burchard

SĘDZIOWIE AUDYTORZY: ks. mgr Marian Kołodziejczak, ks. mgr Radosław Krych

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI:  ks. mgr Mateusz Cieplucha

OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO: ks. mgr Robert Jantczak, dr Adam Bartczak, dr Łukasz Korporowicz, ks. mgr Kamil Przybysz

NOTARIUSZ: ks. dr Kazimierz Dąbrowski

KANCELARIA: mgr Jakub Stępień, dr Adam Bartczak

ADWOKACI STALI: ks. mgr Marian Kołodziejczak, ks. mgr Krzysztof Żernicki

ADWOKACI ZATWIERDZENI PRZY TRYBUNALE:

 • Mec. Dominika Skrzydło
  tel. 601 536 653
  e-mail: dominika.skrzydlo@adwokatura.pl
 • Mec. Michał Pełka
  tel. 570 843 444
  e-mail: m.pelka@poradniasalomon.pl
 • Mec. Maciej Dominik Pakowski
  tel. 663 905 389
  e-mail: mpakowski@wp.pl
 • Mec. Katarzyna Smykla
  tel. 731 224 655
  e-mail: kasia@smykla.com
 • Mec. Adam Pąsiek
  tel. 509 260 437
  e-mail: kancelaria@canonicus.pl

P O R A D Y    P R A W N E

Przy Trybunale Metropolitalnym działa poradnia prawna. Jej zadaniem jest informowanie zainteresowanych osób o możliwości przeprowadzenia procesu sądowego o nieważność małżeństwa, pomoc w napisaniu skargi powodowej.Spotkania z prawnikiem odbywają się w czwartki. Na spotkanie należy umówić się telefonicznie lub w kancelarii Trybunału.


PODSTAWOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PROCESU O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

Proces o nieważność małżeństwa jest procesem pisemnym. Rozpoczyna się od wniesienia skargi powodowej. Po przyjęciu skargi następuje etap zawiązania sporu. Kiedy zostaje określona formuła wątpliwości, czyli tytuły z jakich będzie toczył się proces o nieważność małżeństwa, trybunał przystępuje do zbierania środków dowodowych, tj. przesłuchań stron procesowych, świadków, opinii biegłych. Po ich zebraniu akta zostają opublikowane. Jeśli strony nie mają nic więcej do dodania w sprawie postępowanie dowodowe zostaje zamknięte. Przed wydaniem wyroku swoje uwagi przedwyrokowe przedstawia obrońca węzła małżeńskiego. Proces kończy się wydaniem wyroku. Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa staje się prawomocny, o ile żadna ze stron lub obrońca go nie podważy. Od wyroku stwierdzającego, że małżeństwo zostało zawarte ważnie stronom przysługuje prawo apelacji do trybunału wyższej instancji.