Autor: Julia Saganiak/Niedziela Łódzka
Wyświetleń: 1213
Abp Ryś: Łaska służenia jest nieodwołalna | Święcenia diakonatu w seminarium Redemptoris Mater
Udostępnij

- Nie otrzymujesz tylko jakiegoś urzędu w Kościele, otrzymujesz charyzmat - mówił podczas święcenia diakonatu Metropolita Łódzki. 

30 października alumn V roku - Hieronim Franciszek Wróblewski z Archidiecezjalnego Misyjnego Seminarium Redemptoris Mater otrzymał święcenia diakonatu z rąk Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia w Katedrze Łódzkiej.

Na wstępie rektor Archidiecezjalnego Seminarium Redemptoris Mater ks. Michał Jaworski przedstawił Księdzu Arcybiskupowi kandydata do święceń i poprosił o wyświęcenie go na diakona. Zapewnił również o jego godności do podjęcia tej misji. - Radość i nadzieja towarzyszy nam dzisiaj, gdy przeżywamy po raz pierwszy w historii Archidiecezjalnego Misyjnego Seminarium Redemptoris Mater w Łodzi święcenia diakonatu - mówił ks. rektor.

Ksiądz Arcybiskup w homilii odniósł się do Słowa Bożego, w którym czytamy, że dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Metropolita Łódzki podkreślał, że to jest słowo dające życie. Bóg nie cofa swoich słów i obietnic.

Ksiądz Arcybiskup powiedział, że diakonat jest powołaniem, konkretnym faktem. W dzisiejszym słowie nie można przegapić słowa „dar”. - Nie otrzymujesz tylko jakiegoś urzędu w Kościele, otrzymujesz charyzmat, czyli tak naprawdę Duch Święty udziela tobie samego siebie, bo Duch Święty nie daje rzeczy, dzieli się sobą, dzieli się tym, w jaki sposób potrafi kochać i to oznacza, że dzieli się łaską, że ty otrzymujesz charyzmat bycia diakonem, otrzymujesz łaskę posługiwania - zwrócił się do alumna Pasterz Łódzki. Bez łaski i bez przyjęcia Ducha Świętego nie jest możliwa służba Bogu i bliźniemu, ponieważ wtedy sami dążymy do władzy. Pragniemy, by to nam służono. Takie zachowanie jest owocem grzechu pierworodnego, jednak można je przezwyciężyć łaskami od Pana Boga. - To słowo jest dla nas wszystkich. Łaska służenia jest nieodwołalna. Cokolwiek Bóg więcej na to nałoży to nie po to, żeby to przekreślić, unieważnić. Jest nieodwołalna - powtórzył Ksiądz Arcybiskup.

Metropolita Łódzki podkreślił również, że nikt z nas nie może uniżyć się bardziej nić Jezus Chrystus, który usiadł na tronie - krzyżu. - Krzyż to nie jest miejsce służby, tylko hańby. Krzyż to jest miejsce utraty dobrego imienia, krzyż to jest miejsce odrzucenia, wydrwienia, wyśmiania, sponiewierania. Na tym miejscu Go Ojciec wywyższył - powiedział Ksiądz Arcybiskup.

Zobacz także: Przyszły diakon Kościoła Łódzkiego

Każdy z nas powinien zauważyć twarz Boga w drugim człowieku. Pasterz Łódzki tłumaczył, że uniżyć się przez Panem,  to czynić akt pokory przed naszymi siostrami i braćmi.

Po homilii alumn wyraził swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i złożył na ręce Księdza Arcybiskupa przyrzeczenie zachowania celibatu oraz modlitwy Liturgią Godzin. Przyrzekł także cześć i posłuszeństwo swojemu ordynariuszowi, zostając włączonym do duchowieństwa Archidiecezji Łódzkiej. Następnie, wierni prosili Boga za wstawiennictwem wszystkich świętych, by wspierał łaskami nowo wyświęconego diakona. Kandydat do diakonatu leżąc krzyżem, wyraził ludzką słabość i pragnienie doświadczenia Bożej mocy. Po udzieleniu mocy Ducha Świętego i modlitwie konsekracyjnej Księdza Arcybiskupa, diakon ubrał szaty liturgiczne: stułę oraz dalmatykę. Otrzymał również Księgę Ewangelii jako znak powierzonej mu posługi głoszenia Słowa Bożego. Ostatnim aktem święceń było przekazanie diakonowi znaku pokoju.

Na zakończenie uroczystości diakon Hieronim podziękował wszystkim zebranym za przybycie i wspólną modlitwę.

21. września 2019 r. Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś erygował Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Łodzi. Jest to drugie w Polsce, a sto dwudzieste piąte na świecie tego typu seminarium. Pierwsze otworzył w Rzymie papież Jan Paweł II w 1988 r., jako odpowiedź na potrzebę towarzyszenia przez księży rodzinom z Drogi Neokatechumenalnej, wyjeżdżającym na misje w najbardziej zsekularyzowane rejony świata. Dwa lata później powstało seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, które doprowadziło już do kapłaństwa ponad 130 księży. Seminaria te przygotowują kandydatów z różnych krajów do posługi w dziele Nowej Ewangelizacji najpierw w diecezji, a później na misjach. Warunkiem rozpoczęcia formacji jest gotowość bycia posłanym na cały świat.


zobacz także:

Udostępnij
Galeria zdjęć