Archidiecezja Łódzka
Budowanie systemu zapobiegania wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży w metropolii łódzkiej – szkolenie
12:50 | 16.11.2018 | Wyświetleń: 1288 | Autor: ks. Paweł Kłys

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi rozpoczęło się szkolenie dotyczące systemu zapobiegania wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Jest to pierwsze w Polsce szkolenie na szczeblu metropolitalnym, stąd uczestniczą w nim przedstawiciele z Archidiecezji Łódzkiej oraz Diecezji Łowickiej.

Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski zawartą w dokumencie o prewencji, który został uchwalony 2014 roku – wszystkie diecezje i wszystkie dzieła Kościelne powinny odbyć szkolenie dotyczące prewencji, aby wszystkie te środowiska Kościelne były bezpieczne dla dzieci i młodzieży. – mówi koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

– Przedmiotem dzisiejszego szkolenia jest informacja i warsztat na temat: jak tworzyć system prewencji w jednostkach kościelnych tj. w diecezji, jak również w różnych dziełach, które prowadzi diecezja czy zakony. – mówi o. Adam Żak – koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. – Dyskusja na ten temat jest niezwykle potrzebna, bo służy ona zmianie świadomości wielu oraz ochronie dzieci nie tylko w Kościele, ale i całym społeczeństwie. – dodaje.

Na dzisiejszym szkoleniu, które prowadzi o. Adam Żak obecna jest także Ewa Kusz  krakowski psycholog, seksuolog i terapeuta. W swoim przedłożeniu psycholog podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz wskaże jak tworzyć system prewencji i jak działać,  by rozpoznawać oznaki zagrożeń.

– Aby zapobiegać pewnym wydarzeniom trzeba mieć oczy i uszy otwarte i działać w sposób uczciwy i prawdomówny. Gdy tylko widzi się jakieś oznaki wykorzystywania, czy też inne oznaki, trzeba koniecznie działać. – tłumaczy o. Żak.

– Wszyscy w Kościele czytamy wezwanie do nawrócenia, które jest też wezwaniem do odpowiedzialności na tym polu, jakim jest praca z młodzieżą i dziećmi. – mówi abp Grzegorz Ryś. – Wydarzyło się zbyt wiele rzeczy, by nadal miało być tak, jak było do tej pory. Jedną rzeczą jest to, by zmierzyć się ze wszystkimi dotychczasowymi nadużyciami z naszej strony, a drugą równie ważną, a może ważniejszą jest to, by stworzyć rzeczywisty i konkretny system prewencji obejmujący szeroko pojętą rzeczywistość Kościoła. – dodaje metropolita łódzki.

Do udziału w szkolenie zaproszeni zostali dyrektorzy przedszkoli i szkół katolickich przewodniczący wydziałów duszpasterstwa młodzieży i ministrantów oraz ci, którzy na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.

zobacz także: Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.